We wtorek, 4 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie „Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”. Obok przedstawicieli rządu uczestniczyli w nim także przedstawiciele reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych, reprezentanci ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

 

Oto co o tematach, jakie stały się tam przedmiotem wymiany poglądów napisał redaktor Artur Radwan w „Dzienniku Gazeta Prawna” (fragmenty):

 

Jeszcze w tym miesiącu ma trafić do konsultacji projekt ustawy w sprawie nowych zasad finansowania oświaty i zatrudnienia pedagogów. […]

 

Potwierdzenie uprawnień

Najwięcej kontrowersji wśród oświatowych związków zawodnych wzbudziła propozycja, aby nauczyciel który po studiach ma rozpoczynać karierę zawodową w szkole, musiał zdawać egzamin państwowy. Anna Zalewska argumentowała, że taka zmiana jest odpowiedzią na postulat Najwyższej Izby Kontroli.

 

– Jeśli chcą robić nauczycielom państwowy egzamin, to niech zapewnią stażystom godziwe wynagrodzenie, nie na poziomie dwóch tysięcy złotych – oburzał się Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury w Forum Związków Zawodowych. Według niego była to jedyna propozycja MEN, która nie była wcześniej konsultowana, a przy tym wzbudziła bardzo dużo emocji.

 

Ministerstwo po raz kolejny potwierdziło, że chce uprościć system wynagradzania osób uczących w szkołach. W tym celu część składników miałaby być włączona do pensji zasadniczej. Dodatkowo nowe rozwiązania miałyby też dotyczyć uszczelnienia udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. O tym, czy nauczyciel powinien skorzystać z tego świadczenia, miałby decydować lekarz medycyny pracy, a nie jak obecnie lekarz pierwszego kontaktu. Resort nie zamierza jednak podwyższać pensum dla nauczycieli, wprost przeciwnie, chce je obniżyć specjalistom, w tym m.in. logopedom, pedagogom i psychologom. O jego wysokości nie będzie już decydować rada gminy w uchwale, ale będzie ono wprost zapisane w Karcie nauczyciela. Pensum tych specjalistów ma wynieść od 20 do 22 godzin tygodniowo, a nie jak obecnie nawet dwukrotnie więcej. Z kolei dla nauczycieli wspomagających zaproponował liczbę godzin tygodniowo na poziomie 18–20.[…]

 

Cały artykuł „Nowe zasady zatrudniania nauczycieli: Egzamin państwowy dla osoby rozpoczynającej karierę w szkole”TUTAJ

 

Źródło: www. serwisy.gazetaprawna.pl

 

A oto co o tym samym spotkaniu napisano w komunikacie na stronie MEN:

 

[…] Jak przewidywał harmonogram prac Zespołu, spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych. Przedstawiono zagadnienia będące tematem dyskusji roboczych, omówiono istotę prezentowanych propozycji rozwiązań w zakresie finansowania oświaty, systemu wynagrodzeń, awansu zawodowego, oceny i czasu pracy nauczycieli. Zaprezentowano opinie, uwagi, stanowiska zgłaszane podczas prac grup.

 

Wskazane zostały zagadnienia do dalszej dyskusji – precyzowania szczegółowych rozwiązań.

Ustalono plan dalszych działań zmierzających do opracowania założeń do ustawy o finansowaniu oświaty i nowelizacji Karty Nauczyciela.

 

Poruszono również kwestię podwyższenia płac nauczycielskich.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, harmonogram podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przedstawimy w kwietniu br.

 

Członkowie Zespołu w ciągu 7 dni prześlą do MEN swoje uwagi, opinie do przedstawionej na spotkaniu propozycji zagadnień do dalszych prac.

 

Cały komunikat „Kolejne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty” TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź