Na stronie Serwisu Samorządowego PAP można przeczytać informację, zatytułowaną „Co z gimnazjami?. Nie wiadomo, ile spośród ponad 7 tys. placówek zostanie całkowicie wygaszonych”. Zaczyna się ona od cytatu odpowiedzi na wystąpienie do MEN posłanki Joanny Muchy, która zwróciła się z pytaniem m.in. o to, ile szkół działających obecnie jako gimnazja zostanie wygaszonych całkowicie w poszczególnych województwach. Oto co odpowiedziało ministerstwo:

 

Trudno w chwili obecnej oszacować liczbę szkół, które powstaną z przekształcenia gimnazjów, liczbę gimnazjów, które zostaną włączone do szkół innego typu, a tym samym liczbę placówek, które zakończą działalność 31 sierpnia 2019 r. – poinformowała Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Dalej dowiadujemy się, że wiceminister Marzenna Drab napisała, iż liczby te są trudne do oszacowania „ze względu na to, że rozpoczęcie działalności szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum może nastąpić 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. lub 1 września 2019 r”. Najbardziej „odkrywczym” jest to zdanie pani Podsekretarz Stanu w MEN: „[…} oszacowanie zmniejszenia się od 1 września 2017 r. liczby gimnazjów oraz zmiany liczby szkół pozostałych typów będzie możliwe po przekazaniu we wrześniu br., przez samorządy informacji za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

 

Autorzy tego materiału, powołując się na aktualne dane SIO podali, że w Polsce funkcjonuje 7 630 gimnazjów. Dalej przedstawiono tabelę, zatytułowaną „Liczba gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 w podziale na województwa (na podstawie danych SIO, stan na 30 września 2016 r.)”

 

Cały komunikat (wraz z tą tabelą) można przeczytać – TUTAJ

 

Źródło: www.samorzad.pap.plZostaw odpowiedź