Portal  NA TEMAT  zamieścił lapidarną informację autorstwa Kamila Sikory, która już wywołała liczne komentarze na temat: czego to opisany fakt jest konsekwencją. Do dyskusji prowokuje już jego tytuł: „Politycy są przekonani, że mogą nam wcisnąć każdy kit. I słusznie, bo wyniki matur z WOS-u są zatrważające”.  Oto jego fragment:

 

[…] 19/60 na poziomie rozszerzonym – taki jest średni wynik tegorocznej matury z Wiedzy o Społeczeństwie. Absolwenci liceów poradzili sobie trochę lepiej niż ogół maturzystów, bo tam średnia to 30 punktów, ale już w technikach to zaledwie 11 na 60 punktów.

 

WOS poszedł maturzystom najsłabiej ze wszystkich przedmiotów. I akurat do wyników z tej dziedziny najlepiej pasuje „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Jana Zamoyskiego.[…]

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

Źródło:www.natemat.pl

 

 

P.s.

Oto informacja zaczerpnięta ze źródeł CKE o wynikach tegorocznych egzaminów maturalnych z przedmiotu WOS [Tabela 2 i Tabela 3]:

 

Egzamin maturalny z przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” –  wśród absolwentów LO egzamin ten wybrało i go zdawało 22 851 osób  (13,31%) [na 171 752 ogółu zdających] – średnia uzyskanych punktów – 30/100.

 

Wśród absolwentów techników egzamin ten zdawało 5 389 osób (6,03%) [na 89 467] –  średnia  uzyskanych punktów – 13/100.

 

Źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

 

 

 

Komentarz redakcji:

Warto sobie uświadomić, że jest to obraz poziomu wiedzy o funkcjonowaniu naszego systemu społeczno-politycznego, określonej w podstawach programowych WOS, zdiagnozowana  jedynie u tych absolwentów liceów i techników, którzy uznali, że są z tego przedmiotu „dobrzy” i dobrowolnie go wybrali. A jaką wiedzę mogą posiadać pozostali? [WK]Zostaw odpowiedź