Dzisiaj (8 listopada 2022 r.) na „Portalu Samorządowym” pojawił się tekst z najnowszą  informacją, którego najistotniejsze fragmenty zamieszczamy poniżej:

 

 Minister Czarnek spotka się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Tematem podwyżki i nie tylko

 

Screen z materiału filmowego ze strony www. tvn24.pl

 

 

W środę 9 listopada 2022 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotka się z kierownictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego – poinformowała rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis. Informacje o spotkaniu potwierdziła rzecznik MEiN Adrianna Całus-Polak.

 

>Ze strony ZNP udział w spotkaniu wezmą prezes związku Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

 

>Związkowcy mają też przedstawić ministrowi edukacji i nauki postulaty płacowe ZNP, w tym m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie co najmniej 20 proc., negatywne stanowisko ZNP wobec projektu budżetu na oświatę oraz wnioski z raportu „Wynagrodzenia polskich nauczycieli”.

 

>Ich zdaniem zapisy proponowanej nowelizacji umożliwiające zatrudnianie w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, doprowadzą do likwidacji Karty Nauczyciela w tych placówkach i zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy.

 

Spotkanie odbędzie się w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy alei Szucha. Jak przekazała rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego ze strony związku udział w nim wezmą prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik. […]

 

[Rzeczniczka ZNP – WK] Poinformowała, że związek przygotował całą listę rekomendacji i postulatów do przedstawienia stronie ministerialnej, wśród nich będą rekomendacje miasteczka edukacyjnego ZNP, które w pierwszej połowie października działało pod hasłem: „Edukacja jest najważniejsza”. W miasteczku codziennie odbywały się panele i dyskusje na konkretny temat związany z edukacją. Wśród tematów poruszonych w miasteczku były: finansowanie oświaty, czas pracy i warunki pracy nauczycieli, wynagrodzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, rola rodziców i organizacji pozarządowych w oświacie. […]

 

Związkowcy mają też przedstawić ministrowi edukacji i nauki postulaty płacowe ZNP, w tym m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie co najmniej 20 proc., negatywne stanowisko ZNP wobec projektu budżetu na oświatę oraz wnioski z raportu „Wynagrodzenia polskich nauczycieli” przygotowanego przez związek we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute. […]

 

Istotnymi dla ZNP tematami, jakie jego przedstawiciele chcą podjąć podczas rozmowy z ministrem, są również zagrożenia, jakie widzą w związku z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Związek ostrzega, że wejście w życie zapisów zawartych w tej nowelizacji doprowadzi do zmiany ustroju polskiego systemu oświaty i przywrócenia centralnego zarządzania oświatą, a także stopniowego pozbawiania szkół autonomii. […[

 

Związkowcy podnoszą także kwestie zapisów nowelizacji, które – ich zdaniem – „doprowadzą do urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji w szkołach, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty, ale wręcz zablokuje ich działalność w szkole”. „W praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznaczać będzie zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji, gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców. Oznacza to, że opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów” – czytamy w komunikacie ZNP dotyczącym środowego spotkania.

 

 

 

Cały tekst „Minister Czarnek spotka się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Tematem podwyżki i nie tylko” 

–  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź