Choć Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło rekrutację do tego programu już kilka miesięcy temu, to „Obserwatorium Edukacji” przypomina jeszcze teraz o możliwości uczestniczenia w kursie dla nauczycieli pierwszych klas szkoły podstawowej. Podczas semestralnego kursu internetowego oraz stacjonarnych warsztatów – pod okiem mentorów, praktyków i pedagogów – można tam będzie poznać metody rozbudzania ciekawości dzieci, budowania współpracy i kreatywnego rozwiązywania trudności.

 

Oferowane przez organizatorów autorskie materiały i moduły kursu pomogą uczestnikom rozwijać:

  • skuteczne planowanie zajęć, określanie celów uczenia się
  • monitorowanie i ocenianie postępów dzieci, w tym ocena opisowa
  • umiejętności zarządzania zróżnicowaną klasą 6 i 7-latków
  • motywowanie uczniów i uczennic I klasy
  • rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej
  • sposoby radzenia sobie z konkretnymi trudnościami w pracy nauczyciela
  • współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami

 

„Nauczyciel/ka I klasa” to również platforma wymiany inspiracji i doświadczeń. Uczestników programu organizatorzy zapraszają na konferencję networkingową „Edukacja I klasa”, która odbędzie się 22 września w Warszawie oraz na stacjonarne warsztaty profesjonalnego rozwoju.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2014 roku.

 

Szczegóły i zapisy na: www.1klasa.edu.pl

 

Źródło: www.ceo.org.plZostaw odpowiedź