Portal Oświatowy” zamieścił na początku tego tygodnia miniporadnik autorstwa Bożeny Winczewskiej, zatytułowanyJakie są wytyczne dla dyrektorów szkół w sprawie zakończenia roku szkolnego”. Oto jego fragmenty i link do pełnej wersji, pogrubienia czcionek i podkreślenia w przytoczonym tekście – redakcja OE:

 

 

W sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 brak zarówno szczegółowych przepisów, jak i wytycznych. Planując zakończenie roku szkolnego dyrektorzy szkół powinni uwzględnić przepisy ogólne ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zalecenia i rekomendacje zawarte w wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół.

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania imprez

 

Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów zezwalają na zorganizowanie imprezy z udziałem wszystkich uczniów pod warunkiem, że:

-w spotkaniu będzie uczestniczyć nie więcej niż 150 osób,

-impreza odbywać się będzie na otwartym powietrzu

(§ 26 ust. 15 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca 2021 r.).

 

 

Nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku w pomieszczeniach szkolnych

 

Z wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół obowiązujących w 2021 r. wynika, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach szkolnych. Wciąż obowiązujące wytyczne zalecają ograniczanie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rekomendują ponadto taką organizację pracy, która umożliwi w miejscach wspólnych zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz ograniczy gromadzenie się uczniów. […]

 

 

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19

 

Sprawdzenie, czy osoby powyżej ustalonego limitu zostały zaszczepione należy do organizatora imprezy. Osoby uczestniczące w imprezie na otwartym powietrzu nie muszą zakrywać ust i nosa przy pomocy maseczki (§ 25 ust. 2 rozporządzenia). Przy sprzyjającej pogodzie możliwe jest zatem zorganizowanie uroczystości na wolnym powietrzu (boisko, dziedziniec) z udziałem większej liczby uczniów. W razie przewidywanej złej pogody szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej w budynku. Rozwiązaniem będzie organizowanie spotkań w małych grupach, w ustalonych terminach. […]

 

 

 

Cały tekst „Jakie są wytyczne dla dyrektorów szkół w sprawie zakończenia roku szkolnego TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portaloswiatowy.pl

 

 

 

 Zostaw odpowiedź