Foto: www.google.com/travel/hotels/Szkolne

 

                                  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi przy ul. Legionów 27

 

 

13 maja na stronie MEN zamieszczono komunikat „Co ze szkołami do wakacji?” Oto jego początek:

 

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. […]

 

Jednak dalej zamieszczono także taką informacje, nie związaną z tytułem komunikatu:

 

[…] Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

 

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

 

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.[…]

[Źródło: www.gov.pl/web/edukacja]

 

 

Dwa dni później, 15 maja, na stronie MEN zamieszczono komunikat, zatytułowany „Wytyczne GIS, MZ i MEN”:

 

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. […]

 

I poniżej zamieszczono linki do części tego dokumentu, dotyczących wymienionych w podtytułach podmiotów:

 

>Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

>Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

>Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

>Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

>Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

>Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej

 

[Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men]

 


I – jak widać – zabrakło tam wytycznych dla mających od dnia 18 maja uruchomić swoją działalności schronisk młodzieżowych, a także międzyszkolnych ośrodków sportowych.

 

W tym miejscu warto przywołać pewien dokument, który – naszym zdaniem – pozwoli zapoznać się ze społecznym kontekstem dopisania do decyzji o otwieraniu (po okresie ich zamknięcia z powodu epidemii COVID19) placówek oświatowo-wychowawczych także schronisk młodzieżowych:

 

 

 

Screen początkowego fragmentu pisma Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Waldemara Domarańczyka z dn. 7 maja 2020 r. do ministra Dariusza Piontkowskiego.

 

Całość scanu tego pisma – TUTAJ

 

 

Wstyd nam znowu o tym dziś pisać, w sobotę wieczorem 16 maja, że do tej chwili nie zostało jeszcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw, opublikowane w wersji „roboczej” i podpisane – jak to wynika z komunikatu na stronie MEN – przez ministra edukacji 13 maja „Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Oto screen strony „Dziennika Ustaw RP” – stan na godzinę 21:00 dnia 16 maja 2020 roku.

 

 

Komentarz redaktora:

 

1) Zapewne gdybym był prezesem PTSM postąpił bym podobnie, usłyszawszy o decyzji stopniowego otwierania hoteli i innych miejsc noclegowych. Jednak nie pełnię tej funkcji i stąd moje wątpliwości i zastrzeżenia. Przede wszystkim nie wyobrażam sobie, aby którakolwiek polska szkoła w przewidywalnej przyszłości zorganizowała szkolną wycieczkę swoim uczniom. Mało prawdopodobne jest więc realizowanie statutowych zadań przez szkolne schroniska młodzieżowe, t.zn. „upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku” oraz „zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych.

[Źródło:www.prawo.sejm.gov.pl]

 

2) Z zażenowaniem muszę po raz kolejny napisać, że wygląda na to, iż pan minister Piontkowski podpisując rozporzą- dzenia ich nie czyta, a jeśli czyta – to czyni to bez zrozumienia. Przypadek szkolnych schronisk młodzieżowych jest tego kolejnym przykładem: wszystko wskazuje na to, iż dopisane zostały one do rozporządzenia „na odczepnego”, bez głębszej analizy sytuacji i uwarunkowań. Brak szczegółowych zasad owego „reżimu sanitarnego” powoduje, że żaden odpowiedzialny dyrektor takiego schroniska nie zaryzykuje otwarcia zarządzanej przez siebie placówki. [WK]Zostaw odpowiedź