Wczoraj, w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi odbyła się, zorganizowana już po raz 29, uroczystość z okazji Święta Okręgu Łódzkiego ZNP. Uczestniczyli w niej liderzy Związku, w osobach Prezesa ZG ZNP Sławomira Broniarza   i wiceprezesa Krzysztofa Baszczyńskiego, a także Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty i prezesi zaprzyjaźninych Zarządów Okręgów: Pomorskiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego. Władze Łodzi reprezentowała pani Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca kończącej się kadencji Rady Miejskiej Łodzi.

 

 

Jako pierwszy zabrał głos w powitalnym przemówieniu Prezes ZOŁ ZNP Marek Ćwiek, który podkreślił szczególny charakter dzisiejszej uroczystości – w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości *. Powiedział, min: „To symboliczne połączenie świąt jest (…) wymownym świadectwem tożsamości Związku Nauczycielstwa Polskiego, jego niepodległościowej genezy oraz służby polskiej oświacie – nieprzerwanie przez 113 lat. (…) Związek nasz powstał (…)        z marzeń i walki nauczycieli o wolną Ojczyznę i polską szkołę…

 

 

Kolejnym, który wystąpił przed uczestnikami spotkania był Dariusz Szlawski – nauczyciel historii i wiedzy o społe- czeństwie w Zespole Szkół ZNP w Łodzi. Wygłosił on prelekcję wzbogaconą licznym slajdami pt. „Związek dla Niepodległej”, którą zapowiedziano jako skrót wystąpienia, wygłoszonego 1 października w Warszawie, podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Głównego ZNP z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Kulminacyjnym punktem programu tego świątecznego spotkania było wręczanie medali, odznaczeń i wyróżnień, przyznanych członkom ZNP z terenu woj. łódzkiego.

 

 

 

Medale KEN wręczał Łódzki Kurator Oświaty.

 

 

 

Pozostałe odznaczenia i wyróżnienia – władze ZNP.

 

 

 

W programie uroczystości przewidziano blok wystąpień Gości Honorowych, w ramach którego głos zabrali” Prezes ZNP – S. Broniarz, ŁKO – G. Wierzchowski. wiceprzewodnicząca RMŁ – M. Niewiadomska-Cudak, a także dyrektor ŁCDNiKP – Janusz Moos.

 

 

 

Ostatnim elementem spotkania była część artystyczna, którą poprowadzili: pani Małgorzata Zbicińska – dyrektorka CZP Nr 2 w Łodzi i Marcel Szytenchelm – popularny łódzki aktor, reżyser i animator kultury.

 

 

Na scenie zaprezentowali się podopieczni Centrum – oto kilka przykładów tych występów:

 

 

 

Jedenastoletni Olivier Woźnicki wspaniale wykonał utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”

 

 

Tancerki – członkinie sekcji tańca sportowego – laureatki konkursów w tej dyscyplinie:

 

 

 

 

 

*Kolega Prezes Marek ćwiek na swoim fejsbukowym profilu zamieścił bogatą galerię zdjęć z tej uroczystości, a także tekst o ścisłych związkach historii ZNP z historią Polski w XX wieku   –   TUTAJ

 

 

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź