Zaczynamy od Kancelarii Premiera. Oto fragmenty informacji zamieszczonej wczoraj na stronie www.gov.pl/web/premier :

 

Edukacja publiczna jest naszym dobrem wspólnym. Nauczyciele są jego twórcami

 


Foto:www.gov.pl/web/premier/

 

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek, wręczyli nauczycielom i pracownikom oświaty odznaczenia oraz nagrody. To docenienie wyróżniających się osiągnięć oraz zasług dla rozwoju oświaty i wychowania. Obchodom święta nauczycieli towarzyszył koncert utworów do słów C. K. Norwida.

 

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szef rządu podziękował przedstawicielom tej grupy za wysiłek i zaangażowanie, które pozwoliły sprostać wyzwaniom stawianym przez czas pandemii.

 

Dziękujemy nauczycielom, że z dnia na dzień stali się ekspertami w dziedzinie informatyki, że udało się wypracować odpowiednie metody uczenia, aby sprostać wyzwaniom przed jakimi stanęliśmy w dobie COVID-19 – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

 

Szef rządu zwrócił także uwagę na zmiany zachodzące w modelu współczesnego kształcenia oraz potrzebę kształtowania postawy ciągłego rozwoju – Nauczyciele stają się coraz ważniejsi w budowie świata przyszłości. Świata, w którym kształcenie będzie przez całe życie. I dodał: Wiedza pozyskiwana i poszerzana w szkole jest podstawą do kształtowania charakteru, ducha i umysłów naszej młodzieży.

 

Kończąc swoje wystąpienie premier Mateusz Morawicki podziękował nauczycielom za ich trud, cierpliwość do uczniów i wysiłek. Szef rządu podkreślił także znaczenie codziennych działań nauczycieli dla budowania lepszej Rzeczypospolitej Polskiej. […]

 

 

 

Cały komunikat „Edukacja publiczna jest naszym dobrem wspólnym. Nauczyciele są jego twórcami” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/premier/

 

 

x           x           x

 

 

O udziale w tej samej uroczystości ministra Przemysława Czarnka można było już wczoraj przeczytać na stronie www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka. Oto fragmenty tej informacji:

 

 

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

Dziś, 14 października br. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli członkowie kierownictwa MEiN. W wydarzeniu wziął udział również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale, nagrody oraz tytuły honorowego profesora oświaty kilkudziesięciu osobom. W wydarzeniu wzięli udział również Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w MEiN Wojciech Murdzek.

 

Wszystkim Państwu nauczycielom, życzę samych sukcesów, ciągłego rozwoju, satysfakcji z pracy i w życiu osobistym – powiedział Minister Edukacji Nauki Przemysław Czarnek podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. […]

 

Minister przypomniał, że trwają rozmowy z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, w ramach których toczy się dyskusja o pragmatyce zawodowej nauczycieli. – Wróciliśmy energicznie do rozmów niełatwych ze związkami zawodowymi. Chcemy w tych rozmowach dojść do celu, którym jest uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela – wskazał szef MEiN. Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało rozwiązania, dzięki którym jest możliwe zmniejszenie biurokracji w szkole, dzięki czemu nauczyciele będę mieli więcej czasu na bezpośrednią pracę z uczniami. 

 

Szef MEiN przypomniał, że zmiany w pragmatyce zawodowej będą powiązane z podniesieniem płac. Wynagrodzenie nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie z 3,5 tys. zł do blisko 5 tys. zł. Z kolei pensja nauczyciela dyplomowanego z przeciętnego wynagrodzenia 6,5 tys. zł będzie zwiększona do blisko 8,5 tys. zł. – To wszystko ma spowodować podniesienie atrakcyjności zawodu nauczyciela, etosu zawodu, odbudowę autorytetu, jaki nauczyciel zawsze miał i jakim powinien być darzony. Wszystko po to, by kształcenie naszych dzieci było na jeszcze wyższym poziomie – powiedział minister.[…]

 

Minister Edukacji i Nauki zaznaczył również, że zmiany, które chce wprowadzić resort, by uatrakcyjnić zawód nauczyciela, będą kosztowały budżet państwa rocznie blisko 8 mld zł. Tym samym wzrośnie subwencja oświatowa na niespotykaną dotąd skalę. Szef MEiN przypomniał ponadto o programach, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem szkół i wpływają na poprawę warunków pracy. Jednym z nich są Laboratoria Przyszłości, na które rząd przeznaczy 1 mld zł. Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup drukarek 3D, robotów i innych nowoczesnych urządzeń. Kontynuowany będzie również program „Poznaj Polskę”, którego pilotaż zakończył się dużym sukcesem. Dzięki kolejnym środkom przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia, uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli odwiedzać ważne miejsca dla naszej kultury, nauki, historii, których potencjał edukacyjny nie był wcześniej wykorzystywany. – Panie Premierze dziękujemy za te programy, za ich finansowanie, bo to wszystko ma wpływ na pracę nauczycieli – powiedział minister. […]

 

 

 

Cała informacja Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021 TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 Zostaw odpowiedź