21 marca 2014 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja pt. „Kompleksowe rozwiązania w edukacji w obszarze pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ucznia 6-letniego”, organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

 

 Uczeń zdolny 2

 

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób – głównie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców

 

Konferencję otworzyła, witając gości, Dorota Żyro – wicedyrektor ORE, a koordynator projektu – Izabella Lutze omówiła działania realizowane oraz planowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Formalno-prawne aspekty opiniowania, dotyczące indywidualnego toku nauki oraz indywidualnego programu nauki, przedstawiła uczestnikom Beata Kosiec – naczelnik Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN.

 

Główną część konferencji stanowiły poniższe wykłady:

 

 

Konferencję podsumowała i zakończyła Izabella Lutze.

 

 

Więcej o konferencji na stronie ORE

 

 

Na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatora konferencji

opracował Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 Komentarze niedostępne