Foto:www.juniorowo.pl

 

 

Dzisiaj proponujemy lekturę artykułu Małgorzaty Chojeckiej, trenerki Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”, zatytułowanego „Edukacja pozaformalna w praktyce – na czym polega i jak ją zorganizować”. Został on zamieszczony przed kilkoma dniami na portalu „Juniorowo”. Oto wybrane fragmenty i link do pełnej wersji tej publikacji:

 

 

Pojęcie edukacji pozaformalnej pojawia się coraz częściej w naszym kraju. Jego znaczenie jest jednak bardzo różnie rozumiane. Bywa kojarzone z kształceniem nieformalnym, uczeniem się przez całe życie, działaniami społecznymi. Jest tym wiele racji, ale nie cała. Myślę, że najlepiej przedstawić, o co tu chodzi na konkretnym przykładzie. A jest ku temu okazja, ponieważ właśnie powstały 4 wideo-tutoriale z ćwiczeniami, które mogą być inspiracją do zastosowania pozaformalnego podejścia do edukacji w pracy z młodzieżą. Zostały przygotowane w języku angielskim oraz języku migowym.

 

>The Bomb – www.youtube.com/watch?v=qLLYG4kkT3w

>Jumping Frogs –  www.youtube.com/watch?v=VJuD7vnxAL4&t=3s

>Zombie – www.youtube.com/watch?v=lPq7pAqR0Lw

>Dancing Chairs  – www.youtube.com/watch?v=r7N5IsiARmw

 

 

Do uczenia pozaformalnego można zastosować każdą zabawę, grę, praktyczne działanie, codzienne doświadczenie. Ważne, aby uczestnicy przystąpili do nich dobrowolnie, dlatego że są przekonani lub chcą spróbować, a nie z obowiązku. Aktywność może odbyć się na terenie szkoły lub poza nią, miejsce nie jest istotne. Edukacja pozaformalna nie może jednak być częścią sfomalizowanej edukacji – jej efektem nie będzie dyplom czy certyfikat, ale wiedza, umiejętności i postawy, które oczywiście mogą się przydać w szkole, w życiu społecznym lub na rynku pracy.

 

Facylitator i uczestnik zamiast nauczyciela i ucznia

 

 

Warto też zwrócić uwagę na relacje między osobami „uczącymi” i „uczonymi”. Są one oparte o współpracę i partnerstwo obu stron. Rezygnujemy nawet z określeń uczeń i nauczyciel na rzecz – facylitator i uczestnik, aby odejść od zakorzenionych od dzieciństwa skojarzeń. Czynnikiem kluczowym jest bowiem aktywność i zaangażowanie uczestników, podczas gdy rola uczniów jest zwyczajowo bierna. Facylitator staje się przewodnikiem, a uczestnik w dużym stopniu decyduje o kształcie i kierunku nauki, co wymaga od niego samoświadomości.

 

 

Edukacja pozaformalna krok po kroku

 

Ważne jest też to, jak zaplanujemy cały proces i jak go przeprowadzimy. W przeciwieństwie do edukacji nieformalnej tutaj facylitator/ka nadaje strukturę uczeniu się: […]

Nabywanie nowych umiejętności często odbywa się nieświadomie. W nauczaniu pozaformalnym facylitator dąży jednak do tego, aby uczestnicy poznali siebie lepiej. Żeby to jednak było możliwe, należy zająć się emocjami. […]

 

Kolejnym krokiem jest analiza własnych zachowań i ról w ćwiczeniu. Uczestnicy powinni przyjrzeć się temu, co robili oraz czy pomagało to osiągnąć cel, czy raczej utrudniało wykonanie zadania. Dzięki temu zyskują świadomość swoich mocnych stron i obszarów do zmiany. Wiedza na temat swoich zasobów wzmacnia poczucie własnej wartości, daje poczucie sprawczości, ułatwia podejmowanie nowych wyzwań. Świadomość, jakie zachowania warto zmodyfikować i jakich kompetencji nam brakuje pozwala się rozwijać. […]

I w tym właśnie tkwi siła edukacji pozaformalnej. Pozwala ona nie bać się niepowodzeń i błędów. Każde doświadczenie, nawet to bardzo bolesne i nieprzyjemne może przynieść korzyści. Tylko trzeba poddać je refleksji. Oto przykładowe pytania, które można zadać na tym etapie:

 

>Jak się czułeś/czułaś podczas ćwiczenia? Co odczuwasz teraz?

>Jaka była twoja rola w procesie?

>Czy widzisz jakiekolwiek podobieństwa między rolą w ćwiczeniu, a tą którą zwykle przybierasz pracując w zespole?

>Czy jest coś, co odkryłaś/odkryłeś podczas ćwiczenia, co możesz wykorzystać w podobnej sytuacji w przyszłości?

 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Wikiakademia.pl w zakładce Edukacja pozaformalna. […]

 

 

Cały artykuł „Edukacja pozaformalna w praktyce – na czym polega i jak ją zorganizować”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.juniorowo.pl

 

 

Uwaga: pogrubienia fragmentów tekstu – redakcja OE

 

 

Na ten sam temat:

 

Elżbieta Manthey – „Edukacja pozaformalna – efektywna nauka z przyjemnością”   –   TUTAJZostaw odpowiedź