Dla porządku i z poczucia obowiązku obserwatora zamieszczamy ten „sygnalny” materiał o komunikacie MEN; „Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły:

 

 

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły. […]

 

 

Treść podpisanego, lecz nie ogłoszonego Dz.U. rozporządzenie MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania…   – TUTAJ

 

Treść uzasadnienia do powyższego rozporządzenia   –   TUTAJ

 

Cały komunikat „Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły” – TUTAJ

 

 

 

Ponadto na stronie MEN zamieszczono także link do Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź