Foto: www.men.gov.pl

 

Wczoraj, 25 kwietnia, minister Anna Zalewska wzięła udział w – jak widać niezbyt licznym – II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej*, zorganizowanym przez Ministerstwo Energii. Oto informacja, jaką o tym wydarzeniu zamieszczono na stronie MEN:

 

[…] Podczas wydarzenia minister edukacji wręczyła nagrody nauczycielom i doradcom metodycznym z całej Polski w konkursie „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

 

Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego energii i energetyki jądrowej, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli podczas prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych. W konkursie udział wzięli nauczyciele oraz doradcy metodyczni z dziewięciu województw.

 

Foto: www.men.gov.pl

 

 

Decyzją Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Energii i Ministerstwa Edukacji Narodowej laureatami konkursu zostali:

 

miejsce: Kazimierz Mikulski**, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Tytuł pracy konkursowej: „Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ”;

II miejsce: dr Maciej Pabisek*** z XX LO im. Leopolda Staffa w Krakowie. Tytuł pracy konkursowej: „Pilot Pirx uczy o energii jądrowej”;

III miejsce: Lila Kluza-Howil z Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie. Tytuł pracy konkursowej: „Energia drzemiąca w atomie”.

 

Dodatkowo wyróżnienia za udział w konkursie otrzymały:

> Małgorzata Grońska z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku;

> Magdalena Ankiewicz-Kopicka z X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni;

> Justyna Olizaruk-Kordaczuk z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Łosicach.

 

*II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej to ogólnopolska konferencja poświęcona działaniom edukacyjnym na rzecz działań związanych z rozwojem kadr, w ramach programu polskiej energetyki jądrowej.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

** Kazimierz Mikulski jest starszym wizytatorem w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

*** dr Maciej Pabisek jest nauczycielem języka polskiego w  XX LO im. Leopolda Staffa w Krakowie.

**** Justyna Olizaruk-Kordaczuk jest „multiprzedmiotowcem” – uczy kilku przedmiotów: matematyki, fizyki i astronomii, przedmiotów zawodowych – ekonomicznych w Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Łosicach.

 

 

Komentarz redakcji:

Sądząc po liczbie uczestników II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej nie należy popadać w zbytni optymizm w sprawie realnej perspektywy na energię, wytwarzaną w elektrowniach jądrowych. Zwłaszcza w świetle wyników nie tak dawno prowadzonego sondażu opinii Polaków na ten temat.

 

Nic nie wiemy także o liczbie i jakości prac zgłoszonych na konkurs, co mogłoby stanowić jakiś wskaźnik, pozwalający na budowanie nadziei na zmiany tychże postaw w młodym pokoleniu naszych rodaków. . Ale – mówią – kropla drąży kamień. Niech więc drąży! [WK]Zostaw odpowiedź