Foto: www.facebook.com/SKOiW/posts/

 

Obrady Rady KSOiW w Jeleniej Górze (16-17 lutego br.) Z mikrofonem Roman Laskowski – przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej.

 

 

Dawno nie zaglądaliśmy na stronę  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. A tam, już przed tygodniem, zamieszczono komunikat o tym, jak związek ten walczy nie tylko o prawa pracowników oświaty, ale o jeszcze większe uprawnienia kuratorów oświaty też! Oto fragmenty tego komunikatu

 

 

 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł  Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.

 

Podczas dwudniowych obrad członkowie Rady KSOiW omówili stan prac w grupach roboczych Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty.[…]

 

Na jednym z posiedzeń grupy roboczej przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawili kilka wariantów znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi (m.in. „wyjęcie” dodatku za wysługę lat z minimalnego ustawowego wynagrodzenia). Po 1 kwietnia br. rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

 

Ponadto NSZZ „Solidarność” domaga się:

 

> zwiększenia nakładów na edukację,

> większego wsparcia finansowego dla małych szkół,

> wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,

> określenia wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,

> wprowadzenia zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści,

> przejrzystych zasad naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,

> wprowadzenia i określenia czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,

> przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rada KSOiW omówiła zasady opiniowania przez struktury związkowe projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.[…]

 

Członkowie Rady przyjęli stanowisko, w którym domagają się zmiany zapisów ustawowych, tak aby opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły była wiążąca dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Rada chce także zwiększenia roli kuratora oświaty w konkursach na dyrektorów szkół.

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

Pełna treść  Komunikatu KSOiW  NSZZ „Solidarność”  –  TUTAJ

 

 

Komentarz redakcyjny:

Coś nam się wydaje, że wkrótce będziemy świadkami nie tylko zaistnienia nowej sieci szkół à la PRL i nowych podręczników opracowanych na bazie nowych podstaw programowych, zawierających dziewiętnastowieczny stan wiedzy, lecz także wprowadzania na stanowiska nowej kasty dyrektorów szkół i placówek oświatowych, powoływanych co prawda w liturgii demokratycznej formuły konkursowej, lecz tak naprawdę nominowanych przez uzurpującą sobie prawo także i do tego, rzekomo dane jej przez mitycznego „suwerena”, miłościwie nam panującą Partię Władzy z Nowogrodzkiej. [WK]

 Zostaw odpowiedź