Wczoraj na stronie MEN zamieszczono komunikat, zatytułowany „Nadzór pedagogiczny – wyniki badań ewaluacyjnych”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

Od 2009 r. – w ramach systemu nadzoru pedagogicznego i dzięki projektowi systemowemu pod nazwą „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” – prowadzi się w Polsce ewaluację pracy szkół i innych placówek oświatowych.

 

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, jest stworzenie systemu nadzoru, który m.in. wesprze szkoły i placówki w rozwoju (przez dostarczanie informacji o jakości ich pracy), umożliwi prowadzenie polityki edukacyjnej (dzięki zapewnieniu wiarygodnych i porównywalnych danych o całym systemie oświatowym) oraz ułatwi zarządzanie edukacją w Polsce.

 

Aby ukierunkować dyrektorów i nauczycieli na działania przydatne do poprawiania jakości oraz usprawnić zarządzanie informacją w Polsce sformułowano wymagania, które wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty, pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania.

 

Zapewnia to porównywalność danych uzyskiwanych w ramach nadzoru i umożliwia opracowywanie wyników nie tylko w odniesieniu do badanej szkoły, ale również na poziomie lokalnym i centralnym. […]

 

Szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj.

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź