Nowy tydzień zaczynamy od udostępnienia tekstu, który na swoim fb profilu zamieścił w sobotę 21 stycznia 2023 r. Jędrek Witkowski – prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 

 

DOŚWIADCZENIE SAMOREALIZACJI

 

Budowanie podmiotowości uczennic i uczniów to jedna z trzech kluczowych funkcji szkoły (obok budowania wiedzy i rozwijania kompetencji).

 

PODMIOTOWOŚĆ młodych ludzi można budować w oparciu o DOŚWIADCZENIE SAMOREALIZACJI.

 

Doświadczenie samorealizacji to akt decydowania, że coś robię i skutecznego robienia tego.

Badacze identyfikują przynajmniej osiem dyspozycji, które pomagają uczennicom i uczniom w dążeniu do samorealizacji. Warto wzmacniać je w szkole:

 

-utrzymanie koncentracji na zadaniu, gdy odpowiedzi nie są jasne,

-wychodzenie poza dotychczasową wiedzę i umiejętności,

-stałe dążenie do doskonalenia siebie i tego, co robimy,

-poszukiwanie małych kroków do realizacji celu,

-weryfikowanie źródeł,

-weryfikowanie zdobywanych informacji,

-unikanie impulsywnego działania,

-zapewnianie spójności oraz synergii pomiędzy elementami.

 

Nauczycielki i nauczyciele mogą tworzyć uczniom okazję do doświadczania samorealizacji odpowiednio projektując DOBRE ZADANIA. Sprzyjają temu m.in:

 

-praca nad trudnym, złożonym zadaniem (które wymaga samodzielnej pracy i uczenia się, podzielenia pracy na etapy, stawiania i weryfikowania hipotez oraz samodzielnego zdobywania informacji),

-praca nad długofalowym projektem (trwającym przynajmniej kilka tygodni),

-samodzielne zdobywanie, porządkowanie i wykorzystywanie nowych informacji i nowej wiedzy w wybranej dziedzinie,

-samodzielne wyciąganie wniosków i ich weryfikowanie lub podejmowanie decyzji i ponoszenie ich konsekwencji,

-samodzielne lub grupowe tworzenie produktu składającego się z kilku części – elementów, które wchodzą ze sobą w interakcję (np. programowanie).

 

Więcej w tekście przygotowanym gościnnie dla WPT – Wrocławski Park Technologiczny S.A. i projektu Projektujemy przyszłość. Edukacja.

 

 

Jędrek Witkowski

 

 

 

Tekst „Samorealizacja – jak może pomóc w rozwijaniu kompetencji?”  – TUTAJ

 

 

 

Źródło:www.facebook.com/jedrek.witkowski.3/

 Zostaw odpowiedź