Dzięki uprzejmości Miejskiego Przedszkola Nr 208 w Łodzi do „Obserwatorium Edukacji” dotarły dziś dwie ilustrowane relacje z wartych upowszechnienia wydarzeń, jakie w październiku odbyły się w ramach imprez, organizowanych przez placówki, zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych. Pierwsze z nich, to Święto Drzewa oraz Przytul Zwierzaka – z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zwierząt, jakie odbyło się 8 października w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, druga, to spotkanie w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 170 w Łodzi, które 10 października zgromadziło tam dzieci i nauczycieli przedszkola pod hasłem „Tajemniczy ogród – wyzwalanie różnych typów inteligencji. Oto te relacje:

 

Mali ekolodzy na Święcie Drzewa w Zduńskiej Woli

 

W październiku łódzkie Przedszkola Miejskie Nr 12, 138, 165 i 202, 208 oraz Miejskie Przedszkole Nr 1 z Głowna, wszystkie należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, wzięły udział w cyklicznej imprezie dla dzieci i rodziców, zatytułowanej Święto Drzewa oraz Przytul Zwierzaka – z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zwierząt, zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli

 

Spotkanie z leśnikiem, zagadki przyrodnicze z niespodzianką, konkurs na zdrową, ekologiczną potrawę połączony z degustacją, konkurs plastyczno-techniczny „Co nam daje drzewo”, prezentacja piosenek ekologicznych, wspólne zabawy muzyczno ruchowe – to tylko niektóre z licznych działań, w których wzięli udział uczestnicy tego spotkania.Świętowanie zakończono wypuszczeniem gołębi przyjaźni oraz sadzeniem drzew pod okiem leśnika.

 

Święto Drzewa i Dzień Ochrony Zwierząt odbyły się dzięki koordynatorkom sieci, paniom: Marcie Pałuszyńskiej oraz Anecie Piontek, które zasłużyły na podziękowania od wszystkich uczestników tego udanego spotkania.

 

Oto fotoreportaż z imprezy w ZSS w Zduńskiej Woli.

 

1

 

 1a

 

2

 

 3

 

4

 

5

 

DSCN0295

 

swieto drzewa 2013 2014 033

 

Relację, na podstawie materiałów nadesłanych przez PM Nr. 208 w Łodzi,

opracował W. Kuzitowicz

 

 

 

 

 

W tajemniczym ogrodzie

 

10 października 2013 r. dzieci, reprezentujące łódzkie Przedszkola Miejskie Nr 8, 23, 133, 170 i 208 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2 z Aleksandrowa Łódzkiego wzięły udział w zabawach, zorganizowanych pod hasłem „Tajemniczy ogród – wyzwalanie różnych typów inteligencji”. Impreza odbyła się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 170 w Łodzi.

 

Zaproponowane działania miały na celu zwrócenie uwagi nauczycieli tych przedszkoli na wielorakie typy inteligencji, jakie opisał Howard Gardner, znany psycholog z Uniwersytetu Harwarda w Stanach Zjednoczonych. Pokazały one w jaki sposób można tworzyć środowisko edukacyjne, które będzie optymalne dla dziecka zainteresowanego odkrywaniem i poznawaniem przyrody.

 

Nauczyciele przedszkoli, uczestniczących w tym niezwykle udanym przedsięwzięciu, serdecznie dziękują pani Anecie Kolek, koordynatorowi Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, która przygotowała zajęcia, składające się na program tej imprezy.

 

 

Oto fotoreportaż z „Tajemniczego ogrodu” Przedszkola Miejskiego Nr 170 w Łodzi.

 

1 

 

 2

 

 3

 

4

 

5

 

6

 

Relację, na podstawie materiałów nadesłanych przez PM Nr. 208 w Łodzi,

opracował W. Kuzitowicz

 

 Komentarze niedostępne