Wczoraj, 23 października, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie odbył się IX Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, organizowany przez „Głos Pedagogiczny” i jego wydawcę Forum Media Polska Sp. z o.o. z Poznania. Wzięło w nim udział ponad 200 pedagogów i psychologów z wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „Jak przeciwdziałać problemom wychowawczym w roku szkolnym 2014/2015”. Podczas Kongresu ogłoszono wyniki Konkursu o tytuł „Pedagoga Roku 2014”.

 

1a

 

Wykłady i prelekcje prowadzili wybitni specjaliści-praktycy, którzy przekazywali słuchaczom nie tylko wiedzę o omawianym problemie, ale także dzielili się doświadczeniami ze swojej pracy.

 


Wykład inauguracyjny „Cyberprzemoc w szkole – plan działania pedagoga” wygłosił dr hab. prof. UAM w Poznaniu Jacek Pyżalski, znany autor wielu książek podejmujących problematykę cyberbullingu, kierownik międzynarodowych projektów badawczych tego zjawiska, w tym projektu ROBUST

 

2a

 

W swym, wygłoszonym przystępnym językiem, wystąpieniu J. Pyżalski nie tylko zrelacjonował najciekawsze wyniki prowadzonych przez siebie w ostatnich 10-u latach badań, ale także proponował jakie działania dotyczące profilaktyki cyberprzemocy, jego zdaniem, mają sens w szkole, a także jak skutecznie interweniować , kiedy cyberprzemoc już się tam pojawi.

 

 

 

3

 

Jako druga zabrała głos Małgorzata Łoskot – redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletni redaktor prowadzący czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeut, która w pogadance „Jak rozmawiać z rodzicami, których dziecko stało się ofiarą cyberprzemocy” dzieliła się swymi doświadczeniami, wyniesionymi z pracy w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Następną była krótka prelekcja Agnieszki Szczepanek, która reprezentowała firmę Qpharma. Wystąpienie, zatytułowane „Specyficzne trudności w uczeniu się, opóźnienia w rozwoju mowy” miało za zadanie spopularyzować środek farmaceutyczny, wspomagający pracę psychoterapeutów i logopedów w ich pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Przed przerwą uczestnicy Kongresu wysłuchali bardzo profesjonalnej prelekcji „STOP używkom – sprawdzone działania”, wygłoszonej przez asp. sztab. Agnieszkę Makowską – specjalistę ds. prewencji kryminalnej z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli, laureatkę prestiżowego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.

 

4a

 

                                           Oto główne tezy tego wystąpienia:

• Jak skutecznie egzekwować prawa pedagoga w kontaktach z instytucjami wsparcia
takimi jak policja, kurator sądowy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek
pomocy społecznej
• 5 skutecznych metod współpracy z instytucjami wsparcia, które przełożyły się na
udzielenie realnej pomocy dla uczniów zagrożonych uzależnieniem
• Procedura postępowania z uczniem, w przypadku którego istnieje podejrzenie, że
handluje narkotykami na terenie szkoły

 

 

Po przerwie obiadowej jako pierwszy wystąpił Dobromir Makowski – z wykształcenia pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, z talentu – raper, z realizowanej misji – pedagog ulicy, założyciel fundacji „Młodzi dla Młodych”, pomysłodawca i realizator, wraz z grupą podobnych jak on zapaleńców, projektu RapPedagogia.

 

5

 

W swym, prowadzonym niezwykle emocjonalnie, wystąpieniu, zatytułowanym „Model pracy profilaktycznej STOP Narkotykom, w oparciu o projekt RapPedagogia, sprawdzony w kilkuset placówkach w Polsce i zagranicą” postawił sobie za cel spopularyzowanie wśród obecnych na Sali nauczycieli swoich niekonwencjonalnych metod pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w ich środowisku zamieszkania.

 

 

Kolejną indywidualnością tego Kongresu była Dorota Krzywicka – psycholog, pracująca zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą. Zyskała popularność jako ekspertka występująca w programie „Rozmowy w toku”. Odpowiada na listy czytelniczek tygodnika „Chwila dla Ciebie, współautorka kilku książek o wychowaniu.

 

6

 

Tym razem podjęła temat „Ryzykowne zachowania seksualne uczniów”. Przekazała słuchaczom szereg porad i wskazówek, na poniższe tematy:

• Działania wobec ciężarnej uczennicy odrzuconej przez rodziców i rówieśników, które
pozwolą uzyskać jej pomoc materialną i kontynuować naukę
• Procedura postępowania w przypadku przyłapania uczniów na czynnościach
seksualnych na wycieczce szkolnej
• Jak rozmawiać z uczniem molestowanym, aby przełamać barierę milczenia i nie
pogłębić problemu
• „Galerianki istnieją” – system reagowania w przypadku prostytucji nieletnich
• Jak rozmawiać z uczniem, który prowokująco się ubiera.

 

 

Po tym wystąpieniu miała miejsce uroczystość wręczenia statuetki i nagród zwycięzcy konkursu na tytuł „Pedagog Roku 2014”. Decyzją Kapituły otrzymał go pan Paweł Rybak – pedagog szkolny w Zespole Szkół Budowlanych PBP „CHEMOBUDOWA” S.A. w Krakowie za realizację projektu „LOG IN – LOG OUT – Na początku było słowo, czyli krótka rzecz o cyberprzemocy i o tym czego nie wylogujesz z duszy drugiego człowieka”

 

9

Laureatowi (pierwszy z lewej) statuetkę, dyplom i nagrody wręczali: Małgorzata Łoskot – przewodnicząca Kapituły i Włodzisław Kuzitowicz – członek Kapituły.

 

 

9a

 

Za zajęcie drugiego miejsca w konkursie dyplom honorowy i nagrody otrzymała pani Irmina Pawłowska – pedagog w Szkole Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Mieścisku, która nadesłała opis realizacji projektu „Żyj z pasją”.

 

 

Zdobywczyni trzeciego miejsca w konkursie – pani Anna Niemczynowicz – pedagog szkolny w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, której projekt „Gdyńska giełda wolontariatu” znalazł także uznanie w oczach Kapituły nie dojechała na Kongres i dyplom i nagrody zostaną jej doręczone pocztą.

 

 

Część referatową Kongresu zakończyło ponowne wystąpienie Małgorzaty Łoskot, która tym razem przekazała słuchaczom obszerny pakiet wiedzy i porad na temat „Uczeń – sprawca i uczeń – ofiara agresji”.

 

11

 

                                        Oto główne tezy jej wystąpienia:

• Jak radzić sobie z uczniem, który przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych
uczniów i nauczycieli
• Jak rozmawiać z uczniem – ofiarą agresji
• Jak postępować z uczniem, który dokonuje samookaleczenia – procedura w 5-u krokach,
• Propozycja schematu rozmowy z rodzicami, którzy wypierają problemy dziecka.

 

 

Ostatnim elementem kongresu były indywidualne konsultacje z prowadzącymi prelekcje.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz2 komentarze to “IX Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych”

  1. Felieton nr 51. O tym co przywiozłem z Warszawy i co w tym czasie działo się w MEN | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] Zacznę od tego, co działo się w MEN, a co umknęło uwadze zaabsorbowanej wydarzeniami obu kongresów: tego, zorganizowanego przez Wolters Kluwer – wydawcę miesięcznika „Dyrektor Szkoły” – o szumnej nazwie „Edukacja i Rozwój” (ciekawe, czy nie wywoła ta nazwa reakcji działającego w Krosnowicach na Dolnym Śląsku „Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój”) i tego, zorganizowanego już po raz dziewiąty przez „Głos Pedagogiczny” dla pedagogów i psychologów szkolnych. […]

  2. Paweł Rybak: O projekcie LOG IN – LOG OUT | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] i Psychologów Szkolnych, organizowany przez redakcję miesięcznika „Głos Pedagogiczny”, otrzymał tytuł „Pedagoga Roku 2014”, zostając laureatem I. miejsca za realizację projektu „LOG IN – LOG OUT – Na początku […]

Zostaw odpowiedź