W ramach nadrabiania zaległości zamieszczamy poniżej tekst e-maila, jaki w minionym tygodniu przyszedł na adres redakcji OE od rzecznika prasowego Instytutu Badań Edukacyjnych:

 

 

Numerki na świadectwach? To poziom kwalifikacji.

 

Uczniowie odebrali dzisiaj świadectwa szkolne*, na nich po raz pierwszy pojawił się napis PRK, a obok niego cyfra. To dość ważna informacja, która informuje na jakim poziomie są kwalifikacje posiadacza tego dokumentu.

 

Wszystko ma związek z wprowadzeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji. To jest narzędzie, które pozwala porównywać wiedzę i umiejętności. Tym samym uczeń, który żegna się dzisiaj z gimnazjum, znajdzie na swoim świadectwie napis „PRK II”. Ukończenie liceum czy technikum oznacza kwalifikacje na poziomie trzecim. Chyba, że uczeń zdał maturę, wtedy na jego świadectwie pojawi się napis „PRK IV”.

 

Podobne oznaczenia będą znajdować się na dyplomach ukończenia szkół wyższych. Licencjat czy inżynier to kwalifikacja na poziomie szóstym, magister i magister inżynier na poziomie siódmym, natomiast doktorat – na ósmym.

 

Co ważne, Polska Rama Kwalifikacji jest przypisana do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, w której funkcjonują wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oznacza to, że pracodawca od Rovaniemi po Limassol, od Porto po Hrubieszów, może swobodnie porównywać kwalifikacje swoich pracowników lub kandydatów do pracy, bez względu na to, z którego europejskiego kraju pochodzą.

 

Więcej informacji można znaleźć na portalu www.kwalifikacje.gov.pl

 

Serdeczności,

 

Kamil Szwarbuła

Recznik prasowy

Główny specjalista ds. upowszechniania

Instytut Badań Edukacyjnych

 

 

*Autor e-mail’a nie dodał, że rzecz dotyczy nie świadectw szkolnych w ogóle, a jedynie świadectw ukończenia szkoły, o czym świadczy załączony plik [WK]:

 Zostaw odpowiedź