Z ponad tygodniowym „poślizgiem” podajemy do wiadomości  wszem wobec, ze 27 października miało miejsce inauguracyjne posiedzenie  nowo powołanej Rady Naukowej IBE. Czy jest to tylko normalna zmiana, wynikająca z wygaśnięcia kadencji poprzedniej rady, czy też zmiana, zapowiadająca istotną zmianę kursu i jakości działań tej ministerialnej przybudówki – czas pokaże. Na początek podajemy skład nowej Rady Naukowej:

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Prezydium inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowej IBE

 

Funkcję przewodniczącej pełnić będzie prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik. (pedagog)

 

Na funkcje zastępców powołano:

prof. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego (pedagog)

dr Tomasza Greczyło.

 

Członkami Rady są

dr Dorota Campfield     (pedagog)

prof. dr hab. Henryk Domański

dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak   (pedagog)

dr Agata Hącia

dr Radosław Kaczan

prof. dr hab. Barbara Komornicka  (pedagog)

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski    (pedagog)

dr Piotr Rycielski

dr hab. Anna Sajdak-Burska    (pedagog)

prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz    (pedagog)

dr hab. Radosław Sojak

mgr Wojciech Stęchły

prof. dr hab. Tomasz Szlendak

 

Obowiązki sekretarza powierzono mgr Katarzynie Trawińskiej-Konador.

 

[Źródło: www.ibe.edu.pl]

 

 

Nie licząc stron internetowych samego IBE i MEN – informację o tym wydarzeniu, wraz z komentarzem, znaleźliśmy jedynie …. no waśnie: jedynie na blogu „Pedagog”. Oto fragmenty postu z 2 listopada, zatytułowanego „Dobra zmiana” w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie”:

 

Jeszcze nie ma rekonstrukcji rządu, ale jest za to rekonstrukcja Rady Naukowej resortowego Instytutu, którego kierownictwo podjęło starania o wyjście spod władztwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, by został mu nadany status Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Oby tak się stało. Może wówczas podejmowane przez zespoły badawcze tej placówki badania i publikowane raporty będą rzetelnym diagnozowaniem szeroko pojmowanej edukacji, a nie narzędziem dla politycznie strategicznych celów władzy.[…]

 

Nowa Rada Naukowa Instytutu Badań Edukacyjnych została, w stosunku do poprzednich jej składów, pomniejszona liczbowo. […]  Jak widać prawie połowę składu Rady Naukowej IBE stanowią pedagodzy. To dobre rozstrzygnięcie, skoro Instytut chce prowadzić badania naukowe nad edukacją. Jak to się jednak ma do innych instytutów naukowo-badawczych, skoro IBE nie ma na podstawowych etatach samodzielnych pracowników naukowych z nauk społecznych, w tym z pedagogiki?  […]

 

Rada Naukowa może uczynić wiele dobrego dla edukacji i dla nauk pedagogicznych, bo socjolodzy, ekonomiści i psycholodzy traktują edukację tylko i wyłącznie użytkowo. Życzę zatem całemu gronu dużo satysfakcji i osiągnięcia przez IBE rzeczywistego statusu instytutu naukowo-badawczego, w pełnym tego słowa znaczeniu. [Źródło: www. sliwerski-pedagog.blogspot.com]

 

Jak widać – prof. Śliwerski z umiarkowanym optymizmem wita nowy skład Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych, nie zmieniając swej negatywnej opinii na temat poziomu jego badawczej działalności.

 

 

Foto: www.wse.amu.edu.pl

 

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – nowa przewodnicząca Rady Naukowej IBE

 

 

Skąd , prawdopodobnie, ta nadzieja na „Dobrą Zmianę”?  Znając  powiązania profesora-blogera z  Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, zwłaszcza z  jego byłym wieloletnim dziekanem – profesorem Zyszko Melosikiem, osoba nowej przewodniczącej Rady – prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik (zbieżność nazwisk nieprzypadkowa) – aktualnej prodziekan tego wydziału ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej, jest  ową nadzieją autora postów na blogu „Pedagog” , że będzie lepiej…

 

Profesorowi Śliwerskiemu, ale i całej polskie edukacji,  szczerze tego życzymy!Zostaw odpowiedź