Z N P

 

Sejm: Złożenie podpisów pod inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

 

 

 

18 listopada 2021 r. złożyliśmy w Sejmie 250 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

 

Obecnie nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac.

 

Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

 

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł!

 

Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem należało zebrać minimum 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy. Zebraliśmy 250 tysięcy!

 

 

 

Cały materiał – w tym pliki wideo na You Tube – Sejm: Złożenie podpisów pod inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” –TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

x           x           x

 

 

Więcej szczegółów o tej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej można dowiedzieć się z portalu Prawo.pl:

 

[…] Według ZNP należy zapisać w Karcie Nauczyciela (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:


nauczyciela stażysty – 90 proc.,


nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,


nauczyciela mianowanego – 125 proc.,


nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.


– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39). […]


 

Cały materiał „ZNP: 250 tys. podpisów pod projektem nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź