Na fanpage grupy „Myśląc Korczakiem” znaleźliśmy ogłoszenie o konkursie adresowanym do młodzieży szkolnej w wieku 14-17 lat. Oto jego treść – w naszej adiustacji:

 

 

 

Ogłaszamy konkurs dla młodzieży szkolnej, 14 -17 lat, zlokalizowanej w polskich szkołach.

 

Konkurs Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka na najlepszy esej biograficzny – “Jak to jest być mną?”

Konkurs jest okazją dla młodych ludzi na zaprezentowanie zdolności, kreatywności, warsztatu pisarskiego, ale też na odkrycie siebie, refleksję nad swoim miejscem w świecie rówieśników i dorosłych.

 

Tematyka prac:

 

1.„Jak to jest być nastolatkiem w ….? (w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości lub w mieście, na wsi) Interesuje nas jak to jest w szkole, w sieci, w domu, w okolicy, w komunikacji, w sklepie, u lekarza, na spacerze, w relacjach towarzyskich itp.

 

2.„Jak mi było w….(w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości lub w mieście, na wsi) podczas pandemii i lekcji online?” Interesuje nas jak to było w sieci, w szkole, w domu, w okolicy itp. czy szkoła online była w jakiś sposób atrakcyjna, czy też nie.

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 

Prace przesyłać należy do końca grudnia 2020, na adres poczty e-mail:

unescochair@aps.edu.pl

z dopiskiem w tytule „KONKURS 2020”

 

 

Kryteria:

 

By wziąć udział w konkursie praca musi być na temat 1 lub 2

 

 

Ocenie podlegać będą :

 

          1.Prezentacja sytuacji

          2.Interesujący styl

          3.Walory językowe i jakość.

 

Nie przewiduje się ograniczeń redakcyjnych dot. długości tekstu, ani jego formatowania. Prosimy jednak by prace przesłać w formacie WORD lub Rich Text albo wklejone w treści maila.

 

Prosimy nie zapomnieć o załączeniu danych kontaktowych: imienia i nazwiska, wieku, nazwy szkoły i miejscowości.

 

Najlepsza praca w języku polskim lub w języku angielskim zostanie nagrodzona atrakcyjną nagrodą rzeczową, miejsce drugie i trzecie dyplomem laureata.

 

Prace oceniać będzie niezależne jury, a po zanonimizowaniu zostaną one wykorzystane w badaniach naukowych poświęconych partycypacji młodzieży.

 

Autorzy zgłoszonych do konkursu prac, niezależnie od tego, czy zostaną one nagrodzone otrzymają certyfikaty udziału w konkursie (wystawione przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka, działającą w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

UWAGA!

 

Prace w języku angielskim mogą zostać dodatkowo wyróżnione zaproszeniem do udziału w partycypacyjnych badaniach naukowych.

 

Ogłoszenie nazwisk zwycięzców odbędzie się w styczniu 2021, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali lub przesłane pocztą (na życzenie laureata).

 

 

Źródło: www.facebook.com/groups/

 Zostaw odpowiedź