Oto informacja zamieszczona dziś na stronie MEN: „Uruchamiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów wszystkich szkół artystycznych”:

 

Od 8 czerwca br. uruchamiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych oraz możliwość korzystania przez nich z biblioteki szkolnej to zmiany ujęte w podpisanym dziś, 5 czerwca rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynika z potrzeby umożliwienia uczestniczenia w konsultacjach wszystkim uczniom szkół artystycznych, nie tylko z pionem ogólnokształcącym.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Wygląda na to, że minister Piontkowski, niczym filmowy Pawlak z „Nie ma mocnych” wyznaje zasadę: „U mnie słowo droższe pieniędzy!” Oczywiście – nie w tamtym znaczeniu, a w wersji uwspółcześnionej – dla potrzeb niechlujstwa legislacyjnego pisowskiej „większości”. Rządzi bowiem systemem oświaty „słowem pisanym”, ogłaszanym na stronach internetowych swojego ministerstwa, nie przejmując się obowiązkiem wcześniejszego publikowania ogłaszanych tam rozporządzeń w „Dzienniku Ustaw”.

 

Bo i tego rozporządzenia, dotyczącego szkół artystycznych, próżno dziś szukać w na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 

Źródło:www.isap.sejm.gov.pl (stan na godz.15:00 w piątek, 5 czerwca 2020)

 

 

Nie ma o nim także nawet wzmianki na odpowiedniej stronie Centrum Edukacji Artystycznej – jednostki budżetowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawującej nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi, placówkami artystycznymi oraz placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych. Zobacz – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź