Poniżej udostępniamy informację, która dzisiaj (17 czerwca 2024 r.) zamieszczona została na stronie MEN

 

 

Zapisy na wysłuchanie publiczne w sprawie edukacji obywatelskiej

 

 

20 czerwca br. odbędzie się wysłuchanie publiczne, podczas którego będzie możliwość zgłoszenia propozycji i uwag dotyczących nowego przedmiotu „Edukacja obywatelska”. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Badań Obywatelskich i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Wysłuchanie publiczne odbędzie się w formule online 20 czerwca br. w godzinach 9:00-13:00. Zapisanie się na wydarzenie możliwe jest pod linkiem.

 

Osoby zarejestrowane otrzymają link do połączenia na platformie Zoom. Pozostałe osoby będą miały możliwość obejrzeć transmisję z wysłuchania na kanale YouTube IBE.

 

Wysłuchanie odbywa się na początku procesu pracy zespołu ekspertek i ekspertów, którym Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło opracowanie projektu podstawy programowej przedmiotu „Edukacja obywatelska”.

 

Wysłuchanie otworzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Po oficjalnym otwarciu głos zostanie oddany uczestniczkom i uczestnikom – każdy będzie mógł w wyznaczonym czasie zgłosić się do zabrania głosu i przedstawić swoje postulaty i rekomendacje.

 

Wysłuchaniu będą przysłuchiwać się przedstawicielki i przedstawiciele zespołu opracowującego podstawę programową przedmiotu „Edukacja obywatelska”, a zgłoszone postulaty zostaną wykorzystane w pracach nad założeniami i projektem podstawy programowej.

 

Dla zespołu opracowującego podstawę programową szczególnie cenne będę uwagi dotyczące:

 

>zakresu wiedzy, która powinna być uwzględniona w podstawie programowej,

 

>zakresu umiejętności obywatelskich, które powinny być kształtowane na tym przedmiocie,

 

>sposobów realizacji przedmiotu, w tym metod nauczania i oceniania.

 

 

Regulamin wysłuchania publicznego.

 

Możliwość zgłoszenia propozycji i uwag możliwa jest także poprzez specjalny formularz.

Szczególnie zachęcamy do zgłaszania propozycji i uwag:

-nauczycielki i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości,

-młodych ludzi ze szkół średnich oraz świeżych absolwentów tych placówek.

 

Głos praktyków oraz młodzieży będzie stanowił szczególnie cenny wkład w pracę zespołu opracowującego podstawę programową nowego przedmiotu.

 

Zachęcamy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości do zaangażowania uczniów i uczennic w rozmowę o wytycznych dla przedmiotu „Edukacja obywatelska” korzystając ze scenariusza lekcji.

 

Przedmiot edukacja obywatelska będzie prowadzony w klasach 2. szkół ponadpodstawowych (2 godziny w tygodniu w liceach ogólnokształcących i technikach oraz 1 godzina w szkołach branżowych) od roku szkolnego 2025/2026. Z uwagi na charakter wprowadzanego przedmiotu, intencją organizatorów jest zebranie od obywatelek i obywateli opinii na temat społecznych oczekiwań w tej sprawie.

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zostaw odpowiedź