W dniach 4. i 5. kwietnia odbyła się III Wojewódzka Konferencja „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – rodzice czy szkoła”. Zorganizowały ją dwie placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, a szczególnie jego Wydział Edukacji.

 

Jej organizatorzy napisali w materiałach przedkonferencyjnych: „To już trzecia konferencja ukazująca rolę dorosłych i ich wpływu na zdrowie psychiczne i przyszłość dzieci. Dotychczas rozważaliśmy wpływ rodziny, także w kontekście, kto jest ważniejszy – mama czy tata? […] Przyszedł czas na przyjrzenie się współpracy rodziców i szkoły. Pokazanie, że tylko wzajemny szacunek i uznanie służą dziecku niezależnie od jego wieku.

 

 

 

Pierwszego dnia, we wtorek, konferencja odbywała się w Dużej Sali Obrad UMŁ i pracowała w tradycyjnej konwencji wykładów plenarnych. Oto syntetyczna relacja z jej przebiegu:

 

 

 

Konferencję rozpoczął i powitał wszystkich jej uczestników, a szczególnie gości honorowych – w tym Tomasza Kacprzaka -przewodniczącego łódzkiej Rady Miejskiej i Tomasza Trelę – wiceprezydenta Łodzi nadzorującego min. oświatą Dariusz Nowak – dyrektor Poradni dla Młodzieży.

 

 

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Krzysztof Klajs – dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. W swym, zatytułowanym „Rodzina nastolatka, szkoła nastolatka” wystąpieniu skoncentrował się na problematyce okresu adolescencji i snuł wokół tego szereg inspirujących do głębszych refleksji przemyśleń na temat potrzeb i możliwości wsparcia młodej osoby w tym trudnym etapie przemiany z dziecka w osobę dorosłą.

 

 

Jako druga zabrała głos Zofia Minkiewicz, której występ, zatytułowany „Z perspektywy gabinetu pedagoga i pokoju nauczycielskiego” był przykładem wspaniałych efektów syntezy kompetencji praktyka z gruntowną wiedzą teoretyczną z obszaru uprawianej dziedziny działalności. Omawiane przez referentką „trudne przypadki” rzeczywistych uczennic i uczniów, z którymi pracowała w swej szkole: Wojtka, Karoliny, Antka i kilkorga innych, stanowiły doskonały materiał do prezentacji głównej idei tego wystąpienia:”Co my możemy, i jak, zrobić? Oczywiście „dzisiaj” nie rozwiążemy tego problemu. Możemy tylko pochylić się nad tym i uzmysłowić sobie w jaki sposób z pozycji pedagoga możemy wesprzeć tych ludzi, którzy często o swoich problemach otworzyli się przed pedagogiem po raz pierwszy w życiu.”. Dalej omawiała jakie warunki powinna spełniać szkoła – jako środowisko społeczne – aby można było w niej skutecznie wspierać swych uczniów „z problemami. Ale powiedziała też, że „szkoła nie jest miejscem na terapie...”

 

 

 

Wykład pt.„Jakość komunikacji w perspektywie potrzeb i powinności uczniów, rodziców i nauczycieli” był ostatnim przed ogłoszeniem wyników dwu konkursów i przerwą. Wygłosiła go dr Renata Jagodzińska – formalnie – nauczyciel-konsultant ds. edukacji humanistycznej, znana także jako popularyzatorka wiedzy z zakresu neurolingwistyki i publikacji prof. Joachima Bauera. Wspierając się slajdami przygotowanej prezentacji w łódzkim WODN wyjaśniała słuchaczom jak duży zachodzi związek między biologia naszego mózgu, wyzwalaniem hormonów i jakością naszego komunikowania się z ludźmi. Swoje wystąpienie zakończyła taką myślą:„Dorośli powinni stworzyć taką szkołę i taki dom, aby dzieci nie musiały szukać własnej wartości gdzie indziej”.

 

 

 

Kolejnym punktem porządku tego dnia konferencji było ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom dwu konkursów. W pierwszym z nich – filmowym „Jak pomóc  młodym ludziom rozwinąć skrzydła, RODZICE czy SZKOŁA” – I miejsce zajęła praca Dawida Ormana z Liceum Ogólnokształcącego „LYKEJON w Łodzi. Drugi konkurs – plastyczny „Moja rodzina- Moja szkoła- Moje skrzydła” wygrała Dominika Banasiak za pracę, która została wykorzystana w projekcie plakatu tej konferencji.

 

 

Po przerwie, którą uczestnicy wykorzystali nie tylko na poczęstunek oraz wypicie kawy lub herbaty, lecz także na kuluarowe konwersacje – także z prelegentami – wznowiono cykl wykładów.

 

 

 

Jako pierwsza zabrała głos prof. dr hab. Marta Zahorska – emerytowany profesor Instytutu Socjologii UW, która wygłosiła wykład zatytułowany „Relacje między nauczycielami i rodzicami. Współpraca i konflikty”. Z całego tego wystąpienia najbardziej zapadającą w pamięć była ta jego część, w której prof. Zahorska mówiła o najważniejszym elemencie, determinującym jakość relacji między ludźmi w ogóle, a między rodzicami a nauczycielami w szczególności. Jest nim wzajemna zaufanie, a właściwie jego brak: „Brak zaufania w Polsce jest dramatyczny!

 

 

 

Kolejnym był komunikat z badań Doroty Fornalskiej, zatytułowany „Indywidualne nauczanie – współpraca idealna?”. Była to relacja, zawierająca wyniki tych badań, przedstawione – nie wiedzieć czemu – w procentach, choć próba badawcza liczyła zaledwie 30 przypadków dokonanej analiz dokumentacji, a z tego grona w 20 przypadkach przeprowadzono krótkie wywiady telefoniczne. Zdanie, którym zakończyła swe wystąpienie każe z wielką ostrożnością uciekać się do tej formy edukacji: „Żebyśmy pamiętali o tym, że pomysł indywidualnego nauczania, to naprawdę bardzo poważna decyzja, która może mieć wpływ na rozpoczynanie dorosłego życia.”

 

 

 

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej – znanej i zasłużonej popularyzatorki kultury prawnej wśród uczniów polskich szkół. Tym razem mówiła na temat: „Nowe formy profilaktyki zintegrowanej (rodzice, szkoła, społeczność lokalna) w odpowiedzi na współczesne zagrożenia”.

 

Zamiast syntetycznej informacji o czym była mowa odsyłamy do pliku PDF, zawierającego zapis wypowiedzi, jakiej Pani Sędzia udzieliła podczas przerwy w konferencji: – TUTAJ

 

 

 

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI

Zajęcia warsztatowe dla rodziców, nauczycieli i pedagogów

(w siedzibie organizatorów – poradni specjalistycznych na II piętrze Pałacu Młodzieży)

 

Poniżej informujemy jedynie o tematach warsztatów i osobach je prowadzących. Zdjęcia ilustrują tylko zajęcia serii przedpołudniowej.

 

Seria przedpołudniowa – 10:00 0 12:00

Kiedy już nic nie działa – komunikacja coachingowa – prowadziły: Hanna Arend o Katarzyna Szadkowska

 

 

Dialog z rodzicami – jak rozmawiać o trudnych sprawach – prowadziły: Iwona Lanycia i Magdalena Klimek vel Klimczak

 

 

Dialog z rodzicami – jak rozmawiać o trudnych sprawach – prowadziła Grażyna Kujawiak

 

 

Seria popołudniowa – 12:15 – 14:15

 

> „Co robić gdy uczeń nie radzi sobie z emocjami” – prowadziły: Małgorzata Dębowska i Dorota Fornalska

> „Jak sobie radzić z własnymi emocjami” – prowadziła Barbara Papierz

> „Wywiadówka inaczej” – dobre praktyki – prowadziły Magdalena Drab i Zbigniew Kozański

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź