Instytut Badań Edukacyjnych na swej stronie internetowej zamieścił informacje o wynikach badania „Diagnoza przedma- turalna z języka polskiego”, które w czerwcu – we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi – przeprowadzono w 50 szkołach. Badanie to miało na celu przybliżenie uczniom i nauczycie- lom nowej formuły egzaminu maturalnego, która obowiązywać będzie od 2015 r. Licealiści z drugich klas mogli sprawdzić, jak dadzą sobie radę z częścią pisemną na poziomie podstawowym.

 

Oto fragmenty tej publikacji:

 

Co sprawdzało badanie i jak wypadli uczniowie

 

W diagnozie przedmaturalnej wzięło udział blisko 4 tys. uczniów II klas liceów ogólnokształcących (2 477 dziewcząt i 1 408 chłopców). Była to losowa próba reprezentatywna dla całego rocznika licealistów, w związku z czym na podstawie wyniku można wnioskować o poziomie sprawdzanych umiejętności wśród drugoklasistów w całej Polsce. Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Sprawdzało ono, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności:

 

– czytania tekstu popularnonaukowego/publicystycznego/politycznego – na różnych poziomach znaczeń;
– pracy z tekstem popularnonaukowym/publicystycznym/politycznym (np. streszczanie, dokonywanie przekształceń);
– przeprowadzenia analizy problemu, zajęcia stanowiska, sformułowania tezy będącej próbą jego rozwiązania;
– dokonania interpretacji tekstu literackiego pod kątem zawartego w poleceniu problemu oraz w powiązaniu z innymi tekstami kultury;
– przedstawienia rzeczowych argumentów uzasadniających stanowisko;
– tworzenia spójnej oraz poprawnej pod względem języka i zapisu wypowiedzi pisemnej.

 

Uczeń mógł uzyskać w sumie 70 punktów, w tym 20 punktów za test i 50 za wypracowanie.

 

Zdecydowanie częściej badani uczniowie wybierali do pisania rozprawkę (prawie 89 proc.) niż interpretację poezji (niespełna 10 proc.). Byli też tacy, którzy nie podjęli się napisania wypracowania w ogóle (niecałe 2%).

 

Jak poradzili sobie drugoklasiści?

 

86 proc. badanych uzyskało powyżej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Czyli tyle osób potencjalnie zdałoby egzamin maturalny.[…]

 

Prezentacja wyników badania „Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego”

 

Cały artykuł „Jak licealiści są przygotowani do nowej matury”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.ibe.edu.plZostaw odpowiedź