Instytut Badań Edukacyjnych opublikował opracowanie autorstwa prof. dr hab. Tomasza Panka i dr Jana Zwierzchowskiego, zatytułowane „Współzależność pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją”. Oto jego rekomendacja, zamieszczona na stronie IBE:

 

W prezentowanym opracowaniu przedstawiono metody identyfikacji przyczyn (czynników) wykluczenia w obszarze szeroko rozumianej edukacji oraz metody analizy wpływu niskiego poziomu wykształcenia na wykluczenie społeczne w różnych jego wymiarach. W ramach wykluczenia edukacyjnego ocenie będą poddane także zasięg wykluczenia edukacyjnego oraz nierówności w dostępie do kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.[…]

 

W analizie porównawczej profili osób wykluczonych i niewykluczonych z edukacji na różnych jej poziomach zarekomendowano wykorzystanie analizy korespondencji. Jako narzędzie pozwalające na rozpoznanie siły oddziaływania wyróżnionych w badaniu czynników na wykluczenie z edukacji na jej różnych poziomach oraz na identyfikację powiązań między tymi czynnikami zarekomendowano model ścieżki, zaś dla wstępnego rozpoznania zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na wykluczenie z edukacji zaproponowano zastosowanie analizy czynnikowej.[…]

 

Źródło: www.eduentuzjasci.pl

 

Opracowanie: T. Panek, J. Zwierzchowski, Współzależność pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją, IBE Warszawa 2015 – TUTAJ

 

Zobacz także:
Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka,Przyczyny wykluczenia społecznego – TUTAJ
Edukacja i marginalizacja, red. Anna Nowak, CHOWANNA Tom 1 (38), Katowice 2012 – TUTAJZostaw odpowiedź