Uczniowie ostatniej klasy podstawówki słabo radzą sobie z matematyką, zwłaszcza z liczeniem i umiejętnością rozumowania – to wyniki Diagnozy Umiejętności Szóstoklasistów, jaki przeprowadzili eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych. Nieco lepiej szóstoklasiści opanowali język polski, choć nadal mają duże problemy z gramatyką i ortografią.

 

DUSZa_konferencja_17022015

Foto:www.ibe.edu.pl

Eksperci IBE oraz dyrektor CKE przedstawili wstępne wyniki Diagnozy Umiejętności Szóstoklasistów przeprowadzonej 17 grudnia podczas próbnego sprawdzianu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Dr hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria, przekazał kilka informacji o badaniach, jakie przeprowadzono podczas grudniowych, próbnych sprawdzianów szóstokla- sistów. Oto fragmenty tej informacji:

 

Wynika z niego, że szóstoklasiści słabo radzą sobie z matematyką. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 20 pkt. Uczniowie zdobyli średnio 47 proc. punktacji – średni wynik ucznia wyniósł 9,35 punktu. Najgorzej szóstoklasiści wypadli w zadaniach sprawdzających umiejętność rozumowania i wybrania sposobu rozwiązania zadania – średnia punktów wyniosła zaledwie 31 proc. Uczniowie mają także duży problem z rachunkami – aż 58 proc. z nich otrzymało 0 lub 1 pkt na 3 możliwe z zadań oceniających zdolności rachunkowe. Znacznie lepiej szóstoklasiści radzą sobie w zakresie umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji.[…]

 

– Aż 95 proc. uczniów podjęło swobodną wypowiedź pisemną, napisało bardzo fajne opowiadania, to się świetnie czyta. To jest znak, że dzieci miały przestrzeń, żeby spokojnie się rozwinąć. Nie sądzę, żeby trzeba było mieć obawy, że egzamin to doświadczenie, które przerasta szóstoklasistów – mówi dr hab. Michał Federowicz.

 

 

Cały artykuł „Szóstoklasiści mają duże problemy z matematyką. Prawie 60 proc. z nich nie radzi sobie z rachunkami” – TUTAJ

 
Źródło: www.lifestyle.newseria.pl

 

 

Więcej na ten temat: Wyniki badania DUSZa – Jak szóstoklasiści są przygotowani do nowego sprawdzianuZostaw odpowiedź