Jak można przeczytać na stronie  <Portalu Samorządowego> –  Nauczycielska „Solidarność” negatywnie ocenia zmiany związane z urlopem zdrowotnym, awans zawodowy i powiązanie go z dodatkiem za wyróżniającą pracę oraz ocenę pracy nauczyciela”.

 

Oto najważniejsze fragmenty tej informacji:

 

Związkowcy piszą w apelu, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm 27.10.2017 r., w przeciwieństwie do tego, co twierdzi minister Anna Zalewska, nie została uzgodniona z partnerami społecznymi. […]

 

Związkowcy piszą, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczące: (…) odstąpienia od wprowadzenia proponowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które drastycznie pogorszą status zawodowy nauczyciela. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd RP do podjęcia działań gwarantujących poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty.[…]

 

Nie zgadzamy się na ograniczenie przyczyn udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia, przewidzianych w projektowanym art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2 KN, zawężonych do leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotna rolę – czytamy w apelu. […]

 

Oceniamy negatywnie zaproponowany system oceniania nauczycieli i związane z tym zmiany w zakresie awansu zawodowego. Uważamy, że tak częste ocenianie nauczyciela nie jest konieczne i nie ma uzasadnionego celu. […] Rodzą się również niepokoje, że ocena wyróżniająca będzie przyznawana szczególnie rzadko nauczycielom, pod naciskiem organów prowadzących, które w tym obszarze będą widziały oszczędności – pisze nauczycielska „Solidarność”.

 

Cała informacja „Oświatowa „S” apeluje do parlamentarzystów o nieuchwalanie zmian w KN  –   TUTAJ

 

Źródło:www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Zobacz także, zamieszczony dzisiaj na oficjalnej stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” komunikat: Nauczyciele mają dość lekceważenia! Chcą godnego wynagradzania a nie jałmużny”   –   TUTAJ

 

 Jedna odpowiedź to “I ten „Brutus” (KK NSZZ „Solidarność”) kontra MEN”

  1. q-ku napisał:    to ci się spostrzegli

Zostaw odpowiedź