Wczoraj na internetowej stronie „Dziennika Łódzkiego” (wcześniej w wersji papierowej)  zamieszczono opracowanie redaktora Macieja Kałacha, z którego wszyscy mogą dowiedzieć się na jakim poziomie „rynek rekrutacyjny” ustalił progi punktowe, których posiadanie było warunkiem dostania się do najbardziej obleganych łódzkich liceów i techników.

 

Oto fragment tego opracowania i „kwintesencja” owych informacji w formie załączonego pliku pdf, będącego swoistym rankingiem szkół, ułożonym w kolejności od tej, do której mogli się dostać tylko absolwenci gimnazjów legitymujący się najwyższą liczbą punktów (maksymalna – 200):

 

[…] Progi do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych w Łodzi, które przedstawiamy, pochodzą z głównego etapu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy placówki z najwyższymi progami punktowymi. W nich tegoroczny absolwent gimnazjum, ze słabym wynikiem państwowego egzaminu na koniec tej szkoły i z kiepskim świadectwem, raczej nie miał czego szukać…

 

19 lipca 2018 r. był ostatnim dniem na doniesienie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do liceów, techników i branżówek. Po tej dacie ustalił się próg dla każdej z tych placówek – czyli punktowa granica, którą absolwent gimnazjum musiał osiągnąć, aby dostać się do wskazanej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej (w głównym etapie rekrutacji). Każdy kandydat mógł zdobyć 200 rekrutacyjnych punktów (w tym połowę za egzamin gimnazjalny, a resztę za oceny przeliczone na punkty ze świadectwa na koniec trzeciej klasy gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia: artystyczne, sportowe czy w konkursach przedmiotowych). […]

 

 

Foto: Jacek Szabela [www.p.lodz.pl/pl/liceum-politechniki-lodzkiej]

 

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej.

 

 

Progi do łódzkich  liceów i techników w procedurze rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019

 

1.Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

 

Minimalna liczba punktów kandydata przyjętego do „najsłabszej” klasy (lub jej pododdziału): 196.6 (Klasa I B – rozszerzenie: matematyka, fizyka, język angielski –  drugi język obcy: j. francuski)

 

Minimalna liczba punktów kandydata przyjętego do „najmocniejszej” klasy (lub jej pododdziału): 200.0 (Klasa E – rozszerzenie: matematyka, informatyka, fizyka, język angielski  – drugi język obcy: j. hiszpański)

…..

 

 

Wykaz wszystkich notowanych w DŁ szkół  –  TUTAJ

 

 

 

Cały artykuł „Progi do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych w Łodzi w rekrutacji 2018/2019… „   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.plZostaw odpowiedź