Foto: www.google.pl

 

W dzisiejszym łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej” opublikowano obszerny tekst, zatytułowany „Gniew łódzkiej oświaty” . Nie wiadomo dlaczego w wersji drukowanej ma on jednego autora: Igora Rakowskiego-Kłosa, zaś w elektronicznej, noszącej dłuższy tytuł „Gniew łódzkiej oświaty. Najważniejsze protesty uczniów i nauczycieli”, podano dwoje autorów: Igor Rakowski-Kłos, Agata Kupracz.

 

Informujemy o tym i udostępniamy fragmenty tej publikacji, gdyż warto przypomnieć historię uczniowskich i nauczycielskich protestów w okresie przygotowań do ewentualnej – czwartej – fali szkolnych strajków. Tym razem przeciw rządzącej partii PiS. Zapraszamy do lektury:

 

[…] Łódź przeżyła trzy ważne strajki szkolne. Oświata buntowała się przeciwko carowi, sanacji i „Solidarności”.

 

1905. Rewolucja uczniowska

Na początku 1905 r. chrzęściło całe Królestwo Polskie. Robotnicy pod wpływem protestów w Rosji zbuntowali się przeciwko caratowi i właścicielom fabryk. Postulaty socjalne przeplatały się z niepodległościowymi. Na taką atmosferę czuła była młodzież szkolna chętnie uczestnicząca w pochodach i wiecach. Rusyfikacyjny ucisk w oświacie był tak mocny, że tak jak jedna po drugiej stawały fabryki, tak też stawały szkoły. Podobnie było w Łodzi.

Strajk zaczął się 27 lutego w państwowym gimnazjum filologicznym.[…]

 

1937. Komuniści i złodzieje

 

Napięcie między sanacyjnym rządem a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego sięgnęło szczytu w 1937 r. Nauczyciele krytykowali reformę jędrzejewiczowską (od Janusza Jędrzejewicza, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego), która wprowadziła m.in. czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. […]

 

Wybuch nastąpił 29 września, gdy Zarząd Główny ZNP został zawieszony przez starostę śródmiejsko-warszawskiego pod pretekstem nieprawidłowości finansowych.[…] W Łodzi 3 października Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP oraz prezesi oddziałów powiatowych podjęli uchwałę, w której solidaryzowali się z zawieszonymi związkowcami. Następnie na kolejną niedzielę zaplanowano nadzwyczajne walne zebranie członków, by przedyskutować dalsze kroki.

Tak też się stało i 10 października w sali gimnastycznej w szkole przy ul. Sterlinga zapadła decyzja o podjęciu jednodniowego strajku już następnego dnia. […]

 

1999. Piękne wizje nie wystarczą

Protesty nauczycieli ogarnęły Polskę i Łódź w 1999 roku. Premierem był wówczas Jerzy Buzek, a krajem rządziła Akcja Wyborcza „Solidarność”[…] W marcu grupa działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadziła pięciodniową akcję okupacyjną budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, a na 19 listopada zaplanowano Ogólnopolski Strajk Pracowników Oświaty. […]

 

Nauczyciele przyszli do łódzkich szkół, lecz nie prowadzili lekcji, np. śpiewali piosenki lub grali w piłkę w sali gimnastycznej. Do strajkującej SP nr 1 przy ul. Sterlinga przyszło kilkunastu uczniów. Cały dzień spędzili w świetlicy. W SP nr 114 z protestu wyłamała się tylko nauczycielka religii. Na drzwiach XIII LO nauczyciele powiesili kartkę: „Miało być 1000 dolarów, a jest 37 zł podwyżki”.[…]

 

Jak strajk może wyglądać w 2017 roku?

[…] Po przejściu procedur ZNP ma otwartą drogę do strajku. W międzyczasie przeprowadzili wewnętrzne referendum, w którym pytali związkowców, czy chcą wziąć udział w strajku. Wyniki ankiet w poszczególnych województwach są nadal zliczane, ale w Łodzi znamy już ich rezultaty. W województwie łódzkim głosy rozkładają się mniej więcej równo, ale przeważa chęć przyłączenia się do strajku. – Nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, ale wyniki też nie powalają – mówi Marek Ćwiek, prezes łódzkiego okręgu ZNP.

 

W całym województwie udział w strajku zadeklarowało 53 procent szkół, 47 procent jest przeciwna. W samej Łodzi jest nieznacznie więcej placówek popierających strajk: 55 procent na tak, 45 procent na nie.

 

Ostateczna decyzja zapadnie 8 marca, podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZNP. […]

 

Cały tekst „Gniew łódzkiej oświaty. Najważniejsze protesty uczniów i nauczycieli”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.lodz.wyborcza.pl/lodz/

 Zostaw odpowiedź