Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r.

(bez osób zdających egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu br.)

 

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przystąpiło 293 974 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do egzaminu przystąpili również absolwenci lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2014 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2014r.

 

 

Cały komunikat TUTAJ

 

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. PREZENTACJA  TUTAJ

 

 

Źródło: www.cke.edu.pl

 

Przeczytaj także na portalu  gazeta.pl : „Wyniki matury 2014: 71 proc. maturzystów zdało egzamin maturalny, to 10 pkt proc. mniej niż rok temu

 

 

 Komentarze niedostępne