Dzisiaj na stronie MEiN zamieszczono informację, zatytułowaną „Podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej”. Oto jej obszerne fragmenty i link do pełnej wersji:

 

Screen z relacji filmowej [www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/]

 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podpisali dziś list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej.

 

W uroczystości wziął udział również Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek oraz Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki, a także przedstawiciele środowisk młodzieżowych. Głównym celem podjętej inicjatywy jest zwiększanie świadomości ekologicznej i klimatycznej młodego pokolenia, a także zainicjowanie kolejnego etapu w dotychczasowej współpracy obu resortów.

 

Edukacja ekologiczna i klimatyczna to ważne elementy kształcenia. Chcemy je wzmacniać i promować – podkreślił Minister Edukacji i Nauki. – Warto podkreślić, że wiedza o zasadach zrównoważonego rozwoju jest obecna w prawie oświatowym, a kompleksowo zaprojektowana edukacja ekologiczna to obowiązkowy obszar nauczania wpisany w podstawę programową. Dodatkowo w ramach kierunków polityki oświatowej państwa wyróżniliśmy wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwój postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – zaznaczył minister Przemysław Czarnek.

 

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że głównym celem tej inicjatywy jest dalsze pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży na temat środowiska naturalnego oraz ochrony klimatu.[…]

 

Minister Piotr Mazurek podkreślił, że wprowadzenie do podstawy programowej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej jest spełnieniem jednego z najważniejszych oczekiwań młodych ludzi, które zgłaszali w czasie trwających konsultacji rządowej strategii na rzecz młodego pokolenia. […]

 

 

List intencyjny dotyczący współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej

 

W preambule listu intencyjnego wyróżniono najważniejsze kwestie dotyczące edukacji ekologicznej i klimatycznej:

 

1.kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska i klimatu,

 

2.edukacja ekologiczna i klimatyczna są ważnymi elementami kształcenia zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również świadomego dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze,

 

3.głos młodych ludzi w sprawie bezpieczeństwa ekologicznego kraju powinien być wysłuchany, by oni sami byli gotowi działać jako inicjatorzy zmian na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także brać udział w kształtowaniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

 

W podpisanym dokumencie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązały się do przeprowadzenia analizy propozycji działań na rzecz skutecznej i rzetelnej edukacji ekologicznej i klimatycznej zgłaszanych przez organizacje młodzieżowe. Podkreślono, że list inicjuje współpracę, a konkretne rozwiązania będą wypracowywane przy współpracy z zainteresowanymi środowiskami.

 

 

 

Cala informacja „Podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej

TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

Relacja filmowa z uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej – na fanpage MEiN – TUTAJ

 

 

x           x           x

 

 

Na stronie dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczono artykuł pt. „Przemysław Czarnek: Nie zgadzamy się na ideologię ekologizmu”. Oto fragment tego tekstu i link do całego artykułu:

 

[…]

 

-Będziemy rozwijać edukację ekologiczną i dot. klimatu, ale nie zgadzamy się na jakąkolwiek ideologię ekologizmu, polegającą na humanizacji roślin i zwierząt i animalizacji człowieka. Tego na pewno w podstawach programowych nie będzie – zapowiedział Czarnek.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązały się do przeprowadzenia analizy propozycji działań na rzecz skutecznej edukacji z zakresu ekologii. 

Źródło: www.rp.pl

 

 

x          x         x

 

 

Portal <DoRzeczy> zamieścił materiał pt. „Ideologia ekologizmu w szkołach. Czarnek: Nie zgadzamy się”. Oto najbardziej znaczący fragment i link do całego materiału:

 

[…]

 

Minister podkreślił, że w szkołach będzie przekazywana rzetelna wiedza, a nie „ideologia ekologizmu„.

 

-Będziemy rozwijać edukację ekologiczną i dot. klimatu, ale nie zgadzamy się na jakąkolwiek ideologię ekologizmu, polegającą na humanizacji roślin i zwierząt i animalizacji człowieka. Tego na pewno w podstawach programowych nie będzie – dodał Czarnek. […]

Źródło: www.dorzeczy.pl

 Zostaw odpowiedź