Dziś na stronie Prezydenta RP od rana widnieje komunikat, zaczynający się od słów: „Dnia 29 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał 7 ustaw”. I dalej są one wymienione….  Nie ma w tym wykazie żadnej „naszej”. Trudno w tej chwili przewidzieć co to może oznaczać dla losów deformy edukacji.  Może, po prostu, leżą one i czekają na sylwestra – będą użyte jako „prezydenckie fajerwerki”?

 

2

Foto:www.solidarnosc.org.pl

 

Zamiast bezproduktywnie (wielu z nas w stresie) wyczekiwać na to co albo się zdarzy, albo się nie zdarzy, proponujemy zajrzeć na stronę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, gdzie od czwartku 29 grudnia można zapoznać się z obszernym komunikatem autorstwa Tomasza Gryczana, zatytułowanym „Sprawozdanie z Konferencji ETUCE w Belgradzie”. Oto jego początek:

 

W dniach 5-8 grudnia 2016 r. w Belgradzie odbyła się Regionalna Konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych (ETUCE)*. Przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w czasie tej sesji byli:

 

Ryszard Proksa – Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

Bogusław Dołęga – Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

Tomasz Gryczan – przedstawiciel polskich związków zawodowych nauczycieli w Komitecie Europejskich Związków Zawodowych.

 

Pierwszego dnia belgradzkiej Konferencji odbyły się specjalne warsztaty w trakcie, których omawiane były ostatnie wydarzenia polityczne w Europie i na Świecie oraz priorytety nauczycielskich związków zawodowych w różnych obszarach edukacji:

1. szkolnictwo wyższe […]

2. edukacja wczesnoszkolna

3. dyskryminacja nauczycieli w zatrudnieniu […]

4. doskonalenie zawodowe nauczycieli […]

5. europejski dialog społeczny – problem jednostronnego podejmowania decyzji przez poszczególne rządy z pominięciem nauczycielskich związków zawodowych oraz przedstawicielstwa pracodawców sektora edukacji,

6. sytuacja uchodźców w Europie – rola związków zawodowych w promowaniu edukacji jako klucza do integracji imigrantów.

 

Kolejne dni Konferencji ETUCE poświęcone były głównie przyjęciu szeregu uchwał, rezolucji, sprawozdań finansowych oraz budżetu.[…]

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

* Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE) reprezentuje 135 związków nauczycielskich, skupiających 12,8 miliona nauczycieli na wszystkich poziomach sektora edukacji we wszystkich krajach Europy, w tym 5,5  miliona  nauczycieli  w  Unii  Europejskiej. ETUCE jest partnerem społecznym w zakresie edukacji na poziomie UE oraz Europejską Federacją Związków Zawodowych w ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC). ETUCE stanowi strukturę regionalną (europejską) Międzynarodówki Edukacyjnej  (Education  International), światowej federacji związków zawodowych nauczycieli.

 

 

 

Komentarz redakcyjny:

Zastanawia brak informacji, czy to międzynarodowe gremium zajmowało się także sytuacją edukacji w Polsce. Dziwi to tym bardziej, że 24 października br. na stronie ZNP poinformowano, że ”sytuację w polskiej edukacji z uwagą śledzi Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE) […]”. Na tym tle jeszcze bardziej zaskakuje brak jakiejkolwiek informacji o uczestnictwie przedstawiciela ZNP  w belgradzkim spotkaniu ETUCE.

 

A może rzeczywiście owe szacowne europejskie gremium nauczyciel związkoweców, na tle prześladowania nauczycieli tureckich, nie uznało zagrożeń dla polskich pracowników oświaty, jakie przyniesie przygotowywana przez partię rządzącą reforma, za na tyle istotne, aby temat ten wprowadzić do porządku swych obrad? To tłumaczyłoby milczenie ZNP…

 Zostaw odpowiedź