PiS w ciągu najbliższych tygodni wymieni wszystkich kuratorów oświaty. Zwiększy też ich kompetencje.” – poinformowała dziś „Gazeta Wyborcza”. Oto dwa – zawierające „sedno sprawy” – fragmenty tej publikacji”:

 

Projekt ustawy, którą zgłosili posłowie PiS, zakłada duże zmiany w kompetencjach kuratorów. Mają oni m.in. dostać prawo weta w sprawie likwidacji szkół – dotąd wystawiali w tej sprawie opinie, ale samorządy nie musiały brać ich pod uwagę. Teraz pozytywną opinię kuratora muszą też zdobyć osoby i organizacje chcące założyć publiczną placówkę oświatową.[…]

 

Zgodnie z projektem ustawy kurator ma zostać wybrany najpóźniej do trzech miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów. Te mają zostać przyjęte przez Sejm w najbliższych tygodniach.[…]

 

Cały artykuł – TUTAJ

 
Źródło: www.wyborcza.pl

 

 


To o czym napisano w „Gazecie Wyborczej” nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo kto śledzi od początku kampanii wyborczej wszystkie wypowiedzi i publikacje partii „Prawo i Sprawiedliwość”. Mówiła o tym podczas Konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy w Katowicach, która odbyła się lipcu 2015 roku Elżbieta Witek podczas panelu poświęconego nauce i edukacji. Oto fragment jej wystąpienia, zapowiadający zmiany w kuratoriach oświaty:

 

 

ELŻBIETA WITEK
PODNIESIENIE RANGI ZAWODU NAUCZYCIELA I PRZYWRÓCENIE
SPRAWNEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO, WARUNKIEM ROZWOJU
POLSKIEJ SZKOŁY

 

[…]Kurator Oświaty będzie niezależnym od Wojewody przedstawicielem Ministra Edukacji Narodowej w województwie i będzie sprawować rzeczywisty nadzór nad oświatą w terenie. Takie usytuowanie zwiększy jego kompetencje, ale również odpowiedzialność za realizację polityki oświatowej państwa.

 

Bez zgody Kuratora nie będzie możliwości likwidacji szkoły, kuratorzy uzyskają prawo wydawani wiążących poleceń organom prowadzącym i samym szkołom, w zakresie nadzoru pedagogicznego i nadzoru prawnego. We wszystkich istotnych sprawach dotyczących oświaty, a podejmowanych przez organy prowadzące, wymagana będzie pozytywna opinia Kuratora Oświaty.

 

Nadzór pedagogiczny na niższym szczeblu będą sprawować w imieniu Kuratora Inspektorzy oświaty i Wychowania. Siedziby Inspektoratów będą się znajdować w stolicach powiatów tak, by nadzór pedagogiczny był jak najbliżej szkół i nauczycieli. […]

 

 

Źródło: Materiały z Konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, Katowice, 3-5 lipca 2015 r.: „Myśląc Polska”. (s. 128 – 129)Zostaw odpowiedź