1

 

Wczoraj, w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego, odbyła się kolejna gala – już XX – Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Od 2007 roku jego głównym organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz (od roku szkolnego 2009/2010) z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Początki Przeglądu, którego nazwa kilkakrotnie była przez organizatorów zmieniana, to lata 1996 – 2005, kiedy organizowany był przez łódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16, znany przed zmianą nazwy jako Zespół Szkół Elektrycznych przy ul. Wileńskiej w Łodzi. Więcej o historii i organizatorach tegorocznej edycji Przeglądu można się dowiedzieć ze strony internetowej ZSP Nr 9  –  TUTAJ

 

 2

 

Galę otworzyła pani Henryka Michalska – dyrektor  ZSP Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. W swym wystąpieniu nie tylko powitała gości honorowych i uczniów-uczestników Przeglądu i ich nauczycieli-opiekunów, ale także opowiedziała o jego historii i aktualnej dwudziestej edycji. Zwracając się do obecnych na sali uczestników, którzy nadesłali swe prace konkursowe, przytoczyła słowa Oskara Wilde’a: „Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić”  i dodała: „Prawdziwość tych słów udowadniacie każdego roku poprzez wasze prace plastyczne, fotografie, prace literackie. Bardzo wam za to dziękuje!”

 

 

Po okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli współorganizatorów (Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP oraz Joanna Grzesiak, reprezentująca dyrektor WODN w Łodzi) a także przedstawicieli głównego patrona i sponsora Przeglądu –  Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole  (Iwona Bartosik – przewodnicząca i Włodzimierz Magin – wiceprzewodniczący) konferansjerzy poprosili o zabranie głosu Gościa Honorowego – Bronisława Wrocławskiego –  wybitnego aktora, od lat związanego z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi, byłego wieloletniego dziekana Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

 

 3a

 

Pan Bronisław Wrocławski zadedykował młodym artystom, uczestnikom przeglądu,  fragment jednego ze swoich monodramów  – „Obudź się i poczuj smak kawy” Erica Bogosiana, którego bohater stoi przed wyborem drogi swojego życia: może to być szeroka, wygodna autostrada, ale może też być nią wąska, wyboista, ciernista ścieżka…  Zakończył słowami: „Życzę wam moi drodzy, żebyście znaleźli swoją ścieżkę i żebyście doszli na końcu do tego, […] dla siebie ważnego sformułowania: Gdzie ja jestem…”

 

 

Jednak tym, na co wszyscy uczestnicy, którzy nadesłali na konkursy swe prace, najbardziej czekali było ogłoszenie werdyktów trzech komisji oceniających prace w trzech kategoriach. Oto laureaci Przeglądu:

 

Jako pierwsze ogłoszono wyniki prac jury w KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

 

 4 plast

 

I miejsce  za  pracę „Dominique”   przyznano ALEKSANDRZE   BROT z  Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi (opiekun – Jolanta Pilarska). Dyplom i nagrodę wręczają: Joanna Skrzydlewska – członek Zarządu Woj. Łódzkiego                          i Joanna Grzesiak (WODN Łódź)

 

 

 I Aleksandra Brot_Dominique

 

Nagrodzona praca „Dominique”

 

 

Pozostali laureaci:

II miejsce PIOTR ZALEWSKI za pracę „Jestem?”  (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, opiekun – Ewa Kubacka)

III miejsce IZABELA DZIEDZIC za pracę „Kwiaty”  (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, opiekun – Aneta Miśkiewicz)

Wyróżnienia

Adam Czermiński za pracę „Pędzlem malowane” (Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi opiekun,  Danuta Nowacka)

Marta Markowska za pracę „Paul Betany” Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach, opiekun – Renata Zalewska)

MICHAŁ WALCZAK za pracę  „Prometeusz” (Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi, opiekun – Beata Żok)

 

Wyróżnienia Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ADRIANNA SZCZUCKA za pracę „Powrót <onny> – pamięci Mariko” (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim opiekun – Joanna Wróbel)

JOANNA WEGNER za pracę „Barwy podwodnego życia”  (Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku , opiekun – Małgorzata Piotrowska)

 

 

 

Inne jury wyłoniło zwycięzców w KONKURSIE LITERACKIM. Oto wyniki:

 

W dziedzinie PROZY

 

 5 Proza Nowakowska

 

I miejsce – NATALIA NOWAKOWSKA za opowiadanie „Za płótnem” (Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi, opiekun – Jolanta Pilarska). Dyplom i nagrodę wręczają: I. Bartosik i W. Magin.

 

 

Pozostali laureaci:

II miejsce – KAMIL MORAWIEC za opowiadanie „Znów razem?”
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, opiekun – Marta Presz)

III miejsceALICJA WINIECKA za opowiadanie „Spojrzenie”
(Zespół Szkół nr 3 w Kutnie, opiekun – Dorota Chojnacka)

 

 

W dziedzinie POEZJI  

 

 

 6 Poezja Matuszewski

 

 I miejsce – PIOTR MULARCZYK za wiersz bez tytułu „jeśli chodzi o pisanie fraszki” (Zespół Szkół Ponadgimnazjal- nych nr 1 w Radomsku, opiekun – Aneta Owczarek). Dyplom i nagrodę wręczają: I. Bartosik i W. Magin.

 

 

Pozostali laureaci:

II miejsce  KLAUDIA KULIŃSKA  za wiersz „Bezkrwawe łowy”
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun – Krzysztof Wieczorek)

III miejsce OLIWIA JANOWSKA za wiersz „Weltschmerz”
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, opiekun – Grażyna Król)

 

WYRÓŻNIENIE

ALEKSANDRA RYPALSKA za wiersz „Kici Kici”
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, opiekun – Piotr Hałucha)

SZYMON SZCZEPANIK za wiersz „Danse macabre”
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, opiekun – Agnieszka Kłosińska)

 

 

Jury w jeszcze innym składzie oceniało nadesłane prace na KONKURS FOTOGRAFICZNY. Oto laureaci:

 

 

7 Foto

 

I miejsce KONRAD MATUSZEWSKI za fotografię „Dzień jak co dzień” (Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, opiekun – Inga Matuszewska). Dyplom i nagrodę wręczają: B. Suchara (Wydział Edukacji UMŁ) i J. Moos.

 

 

Konrad_Matuszewski_Dzien jak co dzien

Nagrodzone zdjęcie „Dzień jak co dzień”

 

 

Pozostali laureaci:

II miejsce  ANTONI BLACHNICKI za fotografię „Ułamek sekundy”
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, opiekun – Monika Stępniak-Jankowska)

III miejsce MAGDALENA KOWALIK za fotografię „Muzyka ulicy”
(Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, opiekun – Urszula Kowalczyk)

 

Wyróżnienia

IZABELA ADAMCZYK za fotografię „Inwazja samotności”
(Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, opiekun – Ewa Pohl)

Dominika Chrzanowska za fotografię „Aleja Przyjaźni”

(Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, opiekun – Bogusław Maksajda)

ROBERT TRELA za fotografię „Wybuchowa noc”

(Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, opiekun – Magdalena Makara)

 

Wyróżnienie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

JOANNA JUŹWIK za fotografię „Łódź – pamiętamy”
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, opiekun – Sylwia Duda)

 

 

 

Jeszcze przed ogłoszeniem wyników konkursu literackiego zebrani obejrzeli program artystyczne w wykonaniu uczniów ZSP Nr 9, pod kierunkiem dr Małgorzaty Gajak-Toczek. (Opiekunka  Koła Naukowego Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej na Uniwersytetu Łódzkiego). Przy realizacji spektaklu współpracowali: Patrycja Pietrasik, Adam Socha i Monika Wdowińska – członkowie Koła Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej UŁ, kierowanego przez dr Małgorzatę Gajak-Toczek. W spektaklu wystąpiła również studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – Ewelina Assendrich z zespołem tanecznym, pod kierunkiem Jędrzeja Kauca ze Szkoły Tańca Urban Dance Zone. Oto mini fotoreportaż z tego spektaklu:

 

 8a

 

 

8b

 

 

8c

 

 

8d

 

 

 

10 Jasnos

 

Uroczystość uświetnił swą grą na fortepianie Michał Jasnos – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.

 

 

UWAGA! Zdjęcia nagrodzonych prac zostały udostępnione przez organizatorów Przeglądu. Zdjęcia wszystkich nagrodzonych prac plastycznych i nagrodzone fotografie oraz prace literackie są dostępne na stronie ZSP Nr. 9 w Łodzi.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź