W miniony czwartek, 27 marca, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyła się gala XVIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Jej organizatorem od 2008 roku jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. Współorganizatorami tegorocznej edycji były: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. Swym patronatem honorowym tegoroczną edycję przeglądu objęli: Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

 

 1

 

Do corocznej artystycznej konfrontacji stanęło stu czterdziestu pięciu młodych twórców z trzydziestu szkół zawodowych z Łodzi i województwa łódzkiego. Nieomal wszyscy oni, oraz ich nauczyciele-opiekunowie oraz wielu dyrektorów szkół, z których uczniowie nadesłali na ten przegląd aż 193 prace, zapełnili widownię Sali Lustrzanej.

 

 

 2

 

Wszystkich przybyłych uczestników przeglądu, ich opiekunów oraz zaproszonych gości powitała Henryka Michalska – dyrektor ZSP Nr 9 w Łodzi.

 

Powiedziała między innymi: ”Szkoła zawodowa wspierała, wspiera i będzie wspierać i rozwijać u swych uczniów ich zainteresowania i pasje, często jakże odległe od zawodu, który uczniowie zdobywają w szkole. Cieszymy się, że tak wielu uczniów zechciało podzielić się z nami swoją pasją, pokazać swoje dzieła i poddać je ocenie.” Kończąc swe wystąpienie przytoczyła słowa Alberta Einsteina: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości. – Tę radość widać w Waszych pracach.

 

3

 

Gościem honorowym tegorocznej gali przeglądu był doktor dr Bogusław Ryczko –  adiunkt w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, filolog – iberysta, ale przede wszystkim „teoretyk kultury i artysta interformalny”, jak został przedstawiony podczas prezentacji.

 

 

Po wystąpieniach przedstawicieli współorganizatorów i sponsorów nagród przystąpiono do ogłoszenia werdyktów zespołów jurorów trzech konkursów: plastycznego, literackiego i fotograficznego.

 

  W kategorii „Twórczość plastyczna” pierwsze miejsce, za prace: „Eksplozja zapachu” i „Modlitwa” zajęła Agnieszka Zasada z Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.

 

3a 1. m. plastyka

 Agnieszka Zasada

 

 I miejsce Agnieszka Zasada Modlitwa - konkurs plastyczny

 Praca pt. „Modlitwa” *

 

 

W konkursie literackim, w kategorii „Poezja” – za wiersz „7:15” pierwsze miejsce zajęła Izabela Stefańska z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

 

5 1. m lwiersz

 

 

 

W kategorii „Proza” – za utwór „Biuro rzeczy zaginionych” pierwsze miejsce zajęła Anna Sobczak z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

 

 4 1. m. proza

 

 

 

W konkursie Fotograficznym za fotografię „Barwy Szczęścia” pierwsze miejsce zajęła Daria Szkudlarek z Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

 

 6 1. m foto

Daria Szkudlarek

 

SONY DSC

Praca „Barwy Szczęścia”*

 

 

Pełna informacja o laureatach konkursów i pracach wyróżnionych znajduje się w SPRAWOZDANIU z XVIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

 

 

Uroczystość wręczania nagród i dyplomów zwycięzcom konkursów została wzbogacona o program artystyczny w wykonaniu uczniów ZSP Nr 9 w Łodzi. Powstał on na podstawie scenariusza i pod reżyserią dr Małgorzaty Gajak-Toczek z Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W scenariuszu wykorzystano utwory nadesłane na konkurs literacki – w tym prace, które zdobyły pierwsze miejsca w kategorii poezja i proza.

 

 7

 

8

 

9

 

 

 

Po zakończeniu gali jej uczestnicy z zainteresowaniem oglądali ekspozycję nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych i fotografii.

 

10

                           Foto *

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

Załączone pliki PDF i zdjęcia oznaczone *

pochodzą od organizatorów z ZSP Nr 9 w ŁodziKomentarze niedostępne