Portal Samorządowy” zamiesił wczoraj (27 września 2021 r.) informację, zawierającą stanowisko kolejnej centrali zwiazkowej, uczestniczącej 21 września w spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Oto dwa fragmenty tego tekstu:

 

 

„Dziwaczne” propozycje dla nauczycieli. „Nie podoba nam się to rozwiązanie”

 

Jak tylko dostaniemy propozycje zmian na piśmie, to się do nich odniesiemy. Jeśli będą one powieleniem tego, co było na spotkaniu 21.09, to odniesiemy się do nich zdecydowanie negatywnie zapowiada Sławomir Wittkowicz. W opinii reprezentanta Forum Związków Zawodowych kierownictwo resortu nie uwzględniło w ogóle oczekiwań środowiska nauczycielskiego i jego reprezentacji związkowych. I to zarówno gdy chodzi o kwestie pensum i wynagrodzeń, jak i spraw awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

 

Zdaniem przedstawiciela FZZ propozycje MEiN dotyczące zmian w systemie wynagradzania nauczycieli są nie do przyjęcia przez środowisko nauczycielskie.

 

Zmniejszenie wymiaru urlopu nauczycieli do 50 dni w roku może oznaczać, że szkoły będą czynne w okresie przerwy świątecznej i ferii.

 

Plus 4 godziny do pensum oraz 8 godzin siedzenia w szkole to propozycje, które nie wszystkie szkoły i samorządy będą w stanie zrealizować. […]

 

Propozycje te częściowo spełniają oczekiwania korporacji samorządowych, takie jak likwidacja jednorazowego dodatku uzupełniającego – bo na tym polega zastąpienie wynagrodzeń średnich wynagrodzeniami przeciętnymi, czy żądanie, żeby szkoły były otwarte w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych i być może również w czasie wakacji letnich, bo do tego się sprowadza manipulowanie przy wymiarze urlopu w szkołachwyjaśnia przewodniczący WZZ „Forum – Oświata”.

 

 

Źródło: www.www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź