Gdy we wtorek redagowałem materiał o przebiegu XXXIV Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, zakończyłem go deklaracją:Zobowiązujemy się do opublikowania wykazu laureatów wyróżnień w poszczególnych kategoriach, gdy tylko będą one dostępne.” Niestety. Do dzisiaj nie udało mi się zdobyć pełnej listy wszystkich wyróżnionych osób i instytucji, którym w tym roku przyznano tytuły honorowe w licznych kategoriach.

 

W minionych latach stało się tradycją, że listę wyróżnionych – według kategorii – publikowano w kolejnym numarze periodyku „Dobre Praktyki”, który był dostępny w czasie kolejnej uroczystości.[np. Nr 26 lato 2019 r, Nr 22 wiosna 2018 r., czy Nr 19 wiosna – lato 2017 r.]

 

Niestety! W tym roku na oficjalnej stronie ŁCDNiKP można zobaczyć, że ostatnim dostępnym numerem jest Nr 31 zima – wiosna 2021 r., w którym, oczywiście, takowej listy nie ma, bo w czasie gdy on powstawał kandydatury do wyróżnień w poszczególnych kategoriach dopiero napływały.

[Źródło:www.wckp.lodz.pl]

 

Podtrzymuję moją deklarację zamieszczenia na OE listy instytucji, osób, a przede wszystkim nauczycieli i dyrektorów, wyróżnionych na XXXIV Podsumowaniu, gdy tylko będzie ona dostępna, bo – mam nadzieję – nie jest to lista utajniona, jak to – w opinii ówczesnego łódzkiego kuratora – zdarzyło się przed paroma laty z listą odznaczonych przez niego, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Medalem KEN, której podania ów urzędnik państwowy mi odmówił

 

.
x           x           x

 

 

A dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma (ale nie wszystkimi) refleksjami, które zrodziły się podczas oglądania filmowej relacji z owej wtorkowej, jak ją określił dyrektor Moos, hybrydowej uroczystości.

 

Źródło: screen z filmowej relacji [www.facebook.com/lcdnikp/]

 

Mgr inż. Janusz Moos – od 1996 r. dyrektor Wojewódzkiego Centrum Kształcenia Praktycznego, od 2001 roku – Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego –  podczas przemowy powitalnej z okazji inauguracji XXXIV Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w dniu 15 czerwca 2021 roku.

 

 

Oglądając i słuchając inauguracyjnego przemówienia „Ojca Chrzestnego” owej dorocznej formuły, w czasach gdy ona raczkowała, pomyślanej jako pozasystemowa forma dowartościowania twórczych nauczycieli i dyrektorów szkół, nie mogłem nie zwrócić uwagi na to, że nauczyciele nie są już najważniejsi. Bo w zapowiedzi Matuzalema ośrodków doskonalenia nauczycieli nawet nie zostali wymienieni jako kategoria osób wyróżnionych. Takimi słowami poinformował on o tegorocznych laureatach:  138 osób, instytucji, pracodawców, uczonych, społeczników otrzymuje dzisiaj tytuły honorowe.

 

Za to nie zabrakło czasu na serdeczne powitania vipów, których długą listę, ułożoną w nieprzypdkowej kolejności, wymieniał gospodarz wydarzenia. Tylko nieliczni z nich byli obecni fizycznie na tej uroczystości.

 

Jako pierwszego mgr inż. Janusz Moos powitał – oczywiście – Łódzkiego Kuratora Oświaty (od końca października ub. roku funkcję tę pełni Waldemar Flajszer) którego, za przykładem przywołanego prof. Nowackiego, przywitał (jak przed wojną!) słowami: „A teraz witamy pierwszego nauczyciela”.

 

Nie zgadniecie kto został powitany w drugiej kolejności. Jak powiedział witający: „Witam bardzo serdecznie osobę bardzo ważna dla nas, która zawsze uczestniczy w takich działaniach, podsumowaniach ruchu innowacyjnego. Jest to prof. dr hab. Marcin Gołaszewski, szef Miejskie Rady”. Następnie dyrektor Moos powitał „panią Małgorzatę Niewiadomska-Cudak * – wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi, która zawsze była orędownikiem naszych działań związanych z Akademią Młodych Twórców i klubem uzdolnionej informatycznie młodzieży. Następnie powitani byli: Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji DMŁ i pan (?) Bors ** – dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury.

 

A później usłyszeliśmy: Witam najserdeczniej wiceprzewodniczącego Rady Programowej pana prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego, doktora honoris causa wielu uczelni krajowych i zagranicznych.

 

Dalej witani byli (wszyscy „zaocznie”): prof. dr hab. Beata Jachimczak – była dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, aktualnie doradczynię Prezydenta Miasta Łodzi, Jarosław Pawlicki – aktualny wicedyrektor WE UMŁ, Piotr Szymański – także wicedyrektor tego wydziału, Marek Szymański – dyrektor OKE w Łodzi (były pracownik ŁCDNiKP), Piotr Patora – wicedyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji ŁKO. („Zawsze z nami jest Piotrek…”)

 

Zwracam uwagę, na kolejność następnie witanych osób. Jako pierwszego przedstawiciela oświatowych związków zawodowych dyrektor Moos powitał… „szefa Solidarności pana Romana Laskowskiego i pana z Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Marka Ćwieka.

 

Jedyną osobistością, którą prowadzący tą uroczystość poprosił o zabranie głosu był, uczestniczący „zdalnie”, Marcin Gołaszewski, przewodniczący RMŁ. Daruję sobie recenzowanie owego grzecznościowo-okolicznościowego wystąpienia, z którego przytoczę tylko jeden, końcowy, fragment: „Panie dyrektorze, jeszcze na pana ręce, tak na sam koniec. Ja bardzo dziękuję za pana energę,za pana entuzjazm, pana miłość do edukacji, za to wszystko co państwo robią jako Łódzkie Centrum Doskonalenia. Z pewnością ta placówka zasługuje na docenienie ze strony samorządu, władz – nie tylko samorządu ale także władz państwowych.

 

W zasadzie mógłbym już nic więcej nie dodawać – „koń jaki jest każdy widzi”. Ale jednak postawię ową przysłowiową kropkę nad i:

 

Jako osoba, która obserwuje te podsumowania od 28 lat, muszę z przykrością stwierdzić, że od czasów narodzin tej inicjatywy, już nie dowartościowanie innowacyjnych nauczycieli jest głównym celem tych „Podsumowań”. To coraz bardzie wyraźna autopromocja (instytucji, jej szefa), zmierzająca w kierunku emocjonalnej korupcji osób i instytucji, mających formalno-prawny lub finansowy wpływ na działalność ŁCDNiKP.

 

 

x          x          x

 

 

Mam jeszcze wiele innych spostrzeżeń i refleksji, ale są one związane z listami osób i instytucji, oraz tytułami certyfikatów, które im przyznano. Ale o tym napiszę już po upublicznieniu pełnej listy owych wyróżnionych.

 

 

 

 

*Nie wiadomo dlaczego pan dyrektor Moos pominął informacje, że to dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, prof. Akademii Ekonomiczno-Handlowej

[www.sochaczew.edu.pl/]

 

**po dyrektora Departamentu Pacy, Edukacji i Kultury UMŁ jest Piotr Bors. [www./bip.uml.lodz.pl]

 

 

Włodzisław KuztowiczZostaw odpowiedź