W minionym tygodniu zdarzyło się kilka eventów, które aż proszą się o komentarze. Jednak wszystkie one muszą ustąpić miejsca temu jednemu: „Wiceminister Wargocka – Sekretarz Stanu w MEN – wzięła dziś udział w ostatniej wojewódzkiej debacie oświatowej  – ogłoszono 18 maja  na ministerialnej stronie internetowej. I tak, nim się obejrzeliśmy – dobiegł końca jeden z nurtów owego „epokowego”  przedsięwzięcia, jakim jest ogłoszona przez minister Zalewską 3 lutego na konferencji prasowej Debata oświatowa. Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

 

 

Co myślę o owych wojewódzkich debatach już pisałem wielokrotnie – nie będę się powtarzał. O każdym wojewódzkim spotkaniu służby prasowe MEN nie omieszkały zamieścić na menowskiej stronie stosownego komunikatu – z reguły niewiele mówiącego o tym, kto tam zabierał głos, co mówił i jakie są dalsze koleje zgłaszanych tam postulatów i wniosków. Ciekawsze są losy drugiego z zapowiedzianych tam nurtów – debat ekspertów.  Ciekawe z jednego tylko powodu:  nic o nich nie wiadomo… Miało ich być także 16, opublikowano ich tematykę i… i cisza.

 

 

Z nieznanych nam powodów nie zamieszczono ani jednego oficjalnego komunikatu o  przebiegu debat ekspertów. Do opinii publicznej przedostała się tylko jedna relacja – i to tylko dzięki inicjatywie uczestniczek pierwszej z nich – zamieszczona na stronie  www.przestrzendlaedukacji.wordpress.com. Informowaliśmy o tym tekście w materiale, zatytułowanym „Przyjechaliście pogadać? To sobie pogadajcie…”, zamieszczonym na stronie  OE  15 marca. Na użytek tego felietonu zaczytuję jeden fragment tamtej relacji:

 

Punktualnie o 14:00 wchodzi na salę Marzena Drab, wiceminister edukacji. Wita wszystkich, dziękuje za przybycie, podkreśla także, że „edukacja jest wielką odpowiedzialnością” i … życzy udanej debaty, po czym wychodzi oddając głos Beacie Kozyrze i Jolancie Dobrzyńskiej. Żadna z pań nie jest przedstawicielką MEN. W kilku słowach wstępu wyjaśniają, że są uczestnikami jak pozostali, jedynie społecznie podjęły się prowadzenia debaty. Zostaliśmy więc sami, bez gospodarza spotkania i z pytaniami, na które nikt nie zna odpowiedzi. [www.przestrzendlaedukacji.wordpress.com]

 

 

Napisałem powyżej, że nic o debatach ekspertów nie wiemy „z nieznanych powodów”.  Skoro inicjatorzy tej drugiej formuły Debaty Oświatowej „Dobra Zmiana” nie uznali za właściwe przekazanie  na ten temat informacji, pozostaje nam snucie hipotez…

 

Myślę, że niemożliwe jest, aby spotkania ekspertów – zgodnie z zaplanowaną dla każdego z nich tematyką – odbywały się i nikt, nigdzie, nic o tym nie napisał. Pozostają, moim zdaniem, dwie możliwości: albo MEN, w konsekwencji opublikowanej krytycznej recenzji pierwszej takiej debaty, zrezygnowało z ich organizowania, albo – znakomita większość z 1840-u wyłonionych w styczniu ekspertów, po zorientowaniu się w oparciu o tą relację z pierwszego spotkania,  jak mogą i oni zostać potraktowani, zrezygnowała z uczestniczenia w tej farsie debat. Ja stawiałbym na tę drugą wersję, bo tłumaczy ona wstydliwe milczenie ministerstwa. Poza tym gdyby to MEN wycofało się z organizacji kolejnych debat – ktoś z tej tak dużej grupy ekspertów pewnie gdzieś by o tym powiedział lub napisał…

 

 

Może się mylę, może jednak te debaty się odbyły, a ze znanych tylko wtajemniczonym powodów, ich uczestnicy składali deklaracje zachowania przebiegu tych spotkań w tajemnicy. Może jeszcze ministerstwo edukacji nas o tym poinformuje?

 

 

A póki co – otrzymaliśmy kalendarzyk i tematykę jeszcze jednej formuły konsultacji Władzy ze Społeczeństwem – nie przewidzianej w koncepcji „Debaty oświatowej. Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, ogłoszonej 3 lutego. Ciekawe – czy to w zamian za debaty ekspertów?  Oto komunikat, jaki pojawił się na stronie MEN 19 maja:

 

 

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się 7 spotkań w ramach ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Chcemy poznać Państwa opinie, uwagi, a także prosimy o konkretne rozwiązania.

 

Harmonogram spotkań:

30.05 – System Egzaminów Zewnętrznych

31.05 – Wychowawcza rola szkoły

1.06 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

2.06 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi

6.06 – Rodzic w szkole

8.06 – Miejsce historii w szkole

18.06 – Organizacja nadzoru pedagogicznego

 

Limit miejsc : 50

 

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności: uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Spotkania w MEN są częścią ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, którą podsumujemy 27 czerwca br., w Toruniu. Tam opowiemy o tym, co udało nam się wypracować w czasie ostatnich trzech miesięcy dyskusji w regionach oraz podczas spotkań w gmachu MEN. Poinformujemy, jak ma wyglądać zmiana systemu edukacji i pokażemy jakie będą kierunki tych zmian.

 

Aby zgłosić swój udział w spotkaniu należy wypełnić formularz. [www.men.gov.pl]

 

 

 

Jak Wam się to podoba?  Bo ja nie potrafię  już wykrzesać w sobie powagi i potraktować  tej kolejnej „inicjatywy” ministerstwa serio. A do dedline, jaki wyznaczyła minister Zalewska pozostało już tylko 36 dni!

 

 

Przypominam:  „27 czerwca br., w Toruniu […] poinformujemy, jak ma wyglądać zmiana systemu edukacji i pokażemy jakie będą kierunki tych zmian.”

 

 

Czy wszyscy mamy się czuć jak członkowie sekty, której prorok ogłosił datę Końca Świata?

 

 

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź