Foto: www.facebook.com

 

Wczoraj (czyli to nie prima aprilis!) na stronie MEN pojawił się komunikat: „Inicjatywa ustawodawcza dotycząca utworzenia Rady Młodzieży RP” . Oto jego treść:

 

 

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej wystąpiła z inicjatywą utworzenia stałego organu, który będzie reprezentował interesy młodych ludzi.

 

Zadaniem Rady ma być również zapewnienie możliwości prowadzenia stałych konsultacji z młodzieżą. Chodzi także o współtworzenie, wspólnie z organami administracji państwowej, strategicznych dokumentów dotyczących spraw młodych ludzi.

 

Próby utworzenia stałej reprezentacji młodzieży w Polsce podejmowane były w czasie ostatnich 28 lat wielokrotnie. Do tej pory jednak nie udało się doprowadzić do stworzenia w tej kwestii trwałych i efektywnych rozwiązań. Zaangażowani społecznie młodzi ludzie podkreślają, że polska młodzież potrzebuje narzędzia, które pozwoli uczynić ich głos słyszalnym.

 

Pierwszym krokiem w tej kwestii było utworzenie przez Ministra Edukacji Narodowej w 2016 roku Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

Powołanie Rady potwierdziło, że w młodych ludziach drzemie duży potencjał, a współpraca z nimi przynosi wymierne korzyści dla obu stron.

 

Wartym podkreślenia jest fakt, że zarówno pomysł powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, jak i Rady Młodzieży to inicjatywy oddolne. Są one odpowiedzią na potrzebę powołania tego typu organów w Polsce.

 

Kształt założeń do projektu ustawy jest efektem współpracy i uzgodnień prowadzonych z młodzieżą. Celem tego projektu jest, wzorem innych europejskich państw, stworzenie młodym ludziom przestrzeni do prawdziwego i efektywnego działania nie tylko na szczeblu krajowym, ale także lokalnym i regionalnym.

 

W kwietniu br. rozpoczną się konsultacje projektu ustawy. Poza formą korespondencyjną zaplanowano również organizację szeregu spotkań, na które już dziś zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i środowiska.

 

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram konsultacji znajdą się na stronie Rady Dzieci i Młodzieży RP na Facebooku: https://www.facebook.com/radamlodziezy/

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź