Dotychczasowa wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Ewa Dudek została nowym wiceministrem edukacji narodowej. Na stanowisko Podsekretarza Stanu w MEN z dniem 6 lutego 2014 r. powołał ją – na wniosek minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Premier Donald Tusk.

 

Ewa Dudek ma 47 lat. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium dla nauczycieli języka angielskiego. W latach 1991 – 2007 była nauczycielką w Zespole Szkół w Nowej Wsi Warszawskiej.

Od 2007 r. związana z Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie pracowała w Departamencie Funduszy Strukturalnych; zajmowała się kontrolą edukacyjnych projektów konkursowych finansowanych z EFS oraz pełniła funkcję menadżera projektów systemowych.

 

Od września 2010 r. zatrudniona w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Najpierw jako koordynatorka projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego, a od stycznia 2013 r. do 5 lutego 2014 r. na stanowisku wicedyrektora ORE, gdzie była odpowiedzialna za realizację projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej finansowanych z EFS, w tym projektów dotyczących wdrażania podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, doskonalenia nauczycieli oraz e-podręczników i portalu zasobów edukacyjnych Scholaris.

 

W wolnym czasie najchętniej uprawia turystykę rowerową. Mężatka, ma troje dzieci – Macieja, Joannę i Piotra. Mieszkanka Podkowy Leśnej.

 

Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej koordynować będzie działania związane z funduszami na następną perspektywę finansową, sprawy międzynarodowe oraz prace nad przygotowaniem darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Aktualny skład kierownictwa MEN:

Minister Edukacji Narodowej: Joanna Kluzik-Rostkowska

Sekretarz Stanu: Tadeusz Sławecki

Podsekretarze Stanu: Joanna Berdzik, Przemysław Krzyżanowski, Ewa DudekKomentarze niedostępne