Przed kilkoma dniami do redakcji „Obserwatorium Edukacji” dotarła wiadomość o kolejnym etapie realizacji nietypowego programu, realizowanego wspólnie przez dwie łódzkie szkoły i jedną z Białegostoku. Tymi szkołami są: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 oraz Szkoła Podstawowa nr 26, działająca w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, a także Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku.

 

Programem tym jest projekt „Erasmus po polsku”, który, poza imieniem holenderskiego filozofa, nie ma nic wspólnego z popularnym unijnym programem o takiej nazwie. Oto cele tego projektu:

 

motywowanie uczniów do poznawania Łodzi jako miasta wielokulturowego,
•umożliwienie uczniom poznania kultur, obyczajów i tradycji mniejszości narodowych w Polsce,
•budowanie postawy otwartości, szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowej,
•wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej,
•inspirowanie do podejmowania twórczego wysiłku.

 

Więcej o projekcie „Erazmus po polsku”  –  TUTAJ

 

Zanim przejdziemy do zrelacjonowania wczorajszych wydarzeń poinformujemy, że w ramach realizacji tego projektu odbywały się już różne spotkania i warsztaty. Między innymi dla uczniów SP nr 111 pan Piotr Malesa – nauczyciel SP nr 26 w Łodzi prowadził warsztat poświęcony historii ulicy Piotrkowskiej, a pani Małgorzata Matecka – nauczycielka SP nr 111 prowadziła dla uczniów SP 26 warsztat na temat języka nienawiści

 

.

 

Warsztat na temat historii ulicy Piotrkowskiej dla uczniów SP nr 111 prowadzi pan Piotr Malesa

 

 

 

Warsztat na temat języka nienawiści dla uczniów SP nr 26 w Łodzi prowadzi pani Małgorzata Matecka

 

 

 

Natomiast wczoraj (15 maja), do uczniów dwu łódzkich szkół dołączyli goście z Podlasia: ze Szkoły Podstawowej z Gródka i ze Szkoły Podstawowej w Michałowie. Uczniowie tamtejszych szkół, wspólnie z łódzkimi gospodarzami tej wizyty, rozpoczęli trzydniową przygodę z wielokulturową Łodzią.

 

 

 

 

Odbył się m. in spacer ulicą Piotrkowską…

 

 

 

… a następnie zwiedzano Park Helenów z jego atrakcjami, Park Ocalałych, a tam – w Centrum Dialogu – wystawę poświęconą Markowi Edelmanowi.

 

W czwartek (16 maja) do kolejnego etapu realizacji programu „Erazmus po polsku” dołączyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 26 z Białegostoku. Goście zwiedzali m.in. Pałac Poznańskiego, Cmentarza Żydowskiego i Stację Radegast.

 

W czerwcu uczniowie łódzkich podstawówek pojadą z rewizytą do Białegostoku, gdzie poznają m.in. obyczaje i kulturę tamtejszych mniejszości narodowych. Zwiedzą m. in. Muzeum Ikon i Monaster w Supraślu oraz meczety w Bohonikach i Kruszynianach.

 

 

Na podstawie materiałów

nadesłanych przez p.Małgorzatę Matecką

oraz ze stron internetowych szkół uczestniczących w programie

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź