Portal EDUNEWS.PL zamieścił dziś artykuł Barbary Pąkowskiej, zatytułowany FabLab@School.pl czyli eksperymentu- jemy. Oto jego fragmenty:

 

Centrum Nauki Kopernik poszukuje nowych form i formatów działań, bada i testuje innowacyjne rozwiązania edukacyjne, opracowuje nowe modele oraz wspiera ich wdrażanie. Do takich należy eksperymentalny program FabLab@ School.pl tworzony we współpracy z Transformative Learning Technologies Lab (TLTL) Uniwersytetu Stanforda. To jeden z najbardziej innowacyjnych ośrodków badań procesów uczenia się na świecie. Dzięki podpisanemu porozumieniu FabLab powstanie w Koperniku.[…]

 

 

FabLab01

Foto: www.edunews.pl

 

Programy edukacyjne, które prowadzi CNK, rozwijają kompetencje określane jako kluczowe dla przyszłego rozwoju społeczeństw i dobrostanu ludzi, którzy je tworzą. Kształtowanie umiejętności uczenia się, odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, rozbudzanie kreatywności, wzrost aktywności, rozumianej jako podejmowanie inicjatywy, przedsiębiorczość, umiejętność uczestnictwa i korzystania z kultury, stanowią cele kolejnych programów Kopernika.

 

 

Fablab@School i towarzysząca mu skoncentrowana na myśleniu projektowym metodologia, w szczególny sposób rozwijają wspomniane kompetencje. CNK chce sprawdzić, w jaki sposób potencjał tkwiący w tym koncepcie może funkcjonować i jakie cele realizować w naszych warunkach kulturowych, głównie w szkole. Chcemy dowiedzieć się, jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesach nauczania. Obserwować, jak uczniowie z nich korzystają, zobaczyć, jakim narzędziem edukacji mógłby stać się program FabLab@School, gdyby dostęp do pracowni był możliwy w każdej szkole. Czy prowadzenie zajęć metodą projektową wzmacnia kreatywność uczniów? Jakich umiejętności wymaga od prowadzących? Jak wpływa na postrzeganie nowoczesnych technologii i nauki? Polskie szkoły zaczynają się unowocześniać. By dobrze wykorzystać możliwości, jakie dają najnowsze technologie, ważne jest opracowanie metod pracy z nimi i przygotowanie szkół do nowoczesnego uczenia. […]

 

Program FabLab@School.pl CNK realizuje we współpracy z Uniwersytetem Stanforda. Dzięki podpisanemu porozumieniu Kopernik stał się członkiem światowej społeczności badaczy edukacji z USA, Tajlandii, Rosji, Australii, Danii i Finlandii. W Polsce partnerem CNK przy tym programie będą naukowcy Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. […]

 

 

Cała publikacja Barbary Pąkowskiej – TUTAJZostaw odpowiedź