Przedszkole Miejskie Nr 208 od wielu lat włącza środowisko lokalne i placówki oświatowe w działania mające na celu ochronę najbliższego środowiska przyrodniczego, połączoną z aktywnym wypoczynkiem, podnoszenie świadomości ekologicznej związanej ze zdrowym żywieniem, efektywnym wykorzystaniem surowców i energii oraz zrównoważoną gospodarką odpadami w przedszkolach, szkołach i ich otoczeniu.

 

Otrzymaliśmy certyfikat  Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (2011 r.), oraz dwukrotnie   międzynarodowy certyfikat ” Zielona Flaga „(2012 r i 2013 r). Jesteśmy laureatami konkursu „Z energią na rzecz ochrony klimatu”, zorganizowanego przez Fundację GAP Polska we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia  Nauczycieli w Łodzi oraz wielu konkursów o tematyce ekologicznej. W czerwcu 2013 r. otrzymaliśmy certyfikat ” Organizacja Innowacyjna” , przyznawany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Z inicjatywy dyrektora przedszkola  we wrześniu 2012 r powstała SIEĆ PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH W ŁODZI, do której   należą  22 placówki. Siec działa pod honorowym patronatem  ŁCDNiKP. Nasze działania wspiera Zarząd Zieleni Miejskiej.

 

Co wyróżnia naszą sieć?

Po pierwsze – aktywność, wypływająca z własnych przekonań i potrzeb, zgodnie z zasadą „Nic na siłę”. Wszyscy członkowie mają takie same prawa, dotyczące składania własnych propozycji, decydowania o podejmowanych działaniach. Nie jesteśmy zwolennikami wyścigu, w którym za wszelką cenę ktoś musi być najlepszy. Doceniamy pracę innych, dziękujemy wszystkim za ich zaangażowanie, odpowiedzialność, pomoc , wsparcie  i życzliwość. Zamiast sprawozdań tworzymy wystawy, fotoreportaże, przygotowujemy konkursy, happeningi, spartakiady, pikniki, bierzemy udział w programach, akcjach lokalnych i ogólnopolskich.

 

Po drugie – preferujemy metodę ” po nitce do kłębka ” oraz zasadę „Czym skorupka za młodu nasiąknie …”  Stawiamy na działanie w  bezpośrednim kontakcie z przyrodą, oparte na wymianie doświadczeń, wzajemnej pomocy, róźnorodność stosowanych metod i form pracy, włączaniu w działania rodzin dzieci,  współpracowników, środowiska lokalnego, placówek oświatowych, instytucji i organizacji ekologicznych.

 

Po trzecie – wierzymy, że nasze działania zmienią  miejsca w których mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy, że wpłyną na zwiększenie ilości miejsc zielonych, w których można nie tylko bezpiecznie odpoczywać, ale także poznawać lokalną przyrodę, doskonalić umiejętności-  np  jazdy na rowerze.

 

Obejrzyj ilustracje naszych działań:

 

 GRY PLANSZOWE WARSZTATY

 

KONKURS EKOLOG  BOTANIK

 

MINI MAR BIALY   DZIEN    HAPPENING

 

SPARTAKIADA BAL

 

ZBIORKA MAJÓWKA W BOTANIKU

 

ZDZ  GIMNAZJUM

 

O D ZIARENKA EKOLOG

 

 

Informację opracowały i nadesłały:

 

Jolanta Gwóźdź – nauczyciel PM Nr 208

Małgorzata Dębek – dyrektor PN Nr 208

 Komentarze niedostępne