Foto: Krzysztof Szymczak[www.dzienniklodzki.pl]

 

Tuż przed egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi

 

 

Z obowiązku kronikarskiego zamieszczamy fragmenty materiału ze strony „Gazety Prawnej”, zatytułowany „Egzamin ósmoklasisty: uczniowie mieli napisać opowiadanie lub rozprawkę”:

 

Opowiadanie o wspólnej przygodzie z bohaterem literackim i rozprawka o tym, czy w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie – takie tematy do napisania mieli we wtorek do wyboru uczniowie VIII klas szkół podstawowych na egzaminie pisemnym z języka polskiego. […]

 

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonymi w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, zawierający przemowę Sędziego na temat grzeczności. Drugi to fragment tekstu Tadeusza Płużańskiego „Przyjaciel mądrości” o mądrości według Arystotelesa. […]

 

Jedno z zadań zamkniętych, odnoszących się do pierwszego tekstu, brzmiało: „Dokończ zdanie tak, aby było zgodne z treścią przytoczonego fragmentu. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Bezpośrednim pretekstem do zabrania głosu przez Sędziego była: A. nieuprzejmość Tadeusza wobec Podkomorzego; B. reakcja Podkomorzego na zachowanie Tadeusza; C. skarga Podkomorzanek na zachowanie młodzieńców; D. niegrzeczna wypowiedź Tadeusza skierowana do sąsiadki”.

 

Z kolei wśród zadań otwartych były zadania: „Odwołując się do przytoczonego fragmentu, wyjaśnij, dlaczego – według Sędziego – grzeczność jest ważna. Nie cytuj sformułowań z arkusza” i „Wyjaśnij sens sformułowania użytego przez Sędziego: Ale co dzień postrzegam, jak młodź cierpi na tem / Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem„.[…]

 

W jeszcze innymi zadaniu trzeba było zredagować zaproszenie na spotkanie z cyklu: „Poznajemy filozofię”. W zaproszeniu należało zachęć koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu, używając dwóch argumentów.

 

Uczniowie musieli też napisać tekst własny – wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. […] Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: „Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego„.

 

Drugi temat brzmiał: Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową”. […]

 

 

Cały tekst „Egzamin ósmoklasisty: uczniowie mieli napisać opowiadanie lub rozprawkę”TUTAJ

 

 

Źródło: www. serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

x           x           x

 

 

I jeszcze informacja „z łódzkiego podwórka”, czyli z „Dziennika Łódzkiego”:

 

[…] Ósmoklasiści już po pierwszym egzaminie z polskiego. Uczniowie klas VIII rozpoczęli egzaminy na koniec szkoły podstawowej. We wtorek, 25 maja br., zmierzyli się z arkuszem z języka polskiego – w Łodzi to 5716 osób. Ich wrażenia były zróżnicowane. Jedni wychodzili zadowoleni z tematów, inni – nieco rozczarowani. Po miesiącach nauki zdalnej w pandemii egzaminy są dla nich dużym wyzwaniem.

 

Większość stwierdziła, że egzamin był trudny podsumowała Aneta Stankiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 152, która na gorąco wysłuchała relacji ósmoklasistów.

 

Podobne wrażenia mieli ich koledzy z innych szkół.

 

Próbny był zdecydowanie łatwiejszy oceniła uczennica SP 65. – Czasu było za mało, aby zdążyć wszystko dokładnie przeanalizować, trzeba było się wczytywać w teksty, czasem kilka razy wrócić do fragmentów, aby wykonać polecenia.[…]

 

-Pierwszy dzień przebiegł bez zakłóceń, egzamin bez przeszkód odbył się w 811 szkołach w województwie łódzkim – zapewnił Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. – Nie odebrałem też żadnych zgłoszeń o naruszeniu procedur związanych z pandemią. Frekwencja jest bardzo wysoka, co ciekawe – w całym województwie nie mieliśmy żadnej nieobecności z powodu kwarantanny. […]

 

 

 

 

Cały materiał „Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 152 – tak było tuż przed rozpoczęciem… A jak wrażenia po?” –  na stronie „Dziennika Łódzkiego”, w tym także galeria 22 zdjęć ze Szkoły Podstawowej nr 152

                                                                                                                                                        – TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

x           x           x

 

Zobacz także:

 

> „Gazeta Wyborcza” – Ponad 360 tys. ósmoklasistów napisało egzamin. Na polskim „Pan Tadeusz”

                                                                                                                                                         – TUTAJ

 

 

> TV TOYA – Egzamin ósmoklasisty –TUTAJ

 Zostaw odpowiedź