Foto:  Łukasz Cynalewski/Agencja Wyborcza.pl[www.katowice.wyborcza.pl/katowice/]

 

 

Dzisiaj na portalu Prawo.pl zamieszczono tekst Moniki Sewastianowicz, opatrzony tytułem Ukraiński uczeń napisze egzamin ósmoklasisty”. Oto jego najistotniejsze fragmenty. Podkreślenia i pogrubienia czcionek w przytoczonych fragmentach – redakcja OE:

 

Minister podpisał rozporządzenia, które umożliwią organizację oddziałów przygotowawczych w innych miejscach niż szkoły. Dodatkowo MEiN zakończył prace nad aktem prawnym umożliwiającym uczniowi z Ukrainy zdawanie egzaminu ósmoklasisty i maturynie wygląda jednak, by szedł w tym względzie ukraińskim uczniom specjalnie na rękę w kwestii podstawy programowej. Część arkuszy będzie jednak przetłumaczona na ukraiński.[…]

 

Minister edukacji i nauki podał także, że podpisał również rozporządzenie umożliwiające przystąpienie uczniów z Ukrainy do egzaminy ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Zauważył, że terminy deklaracji składanych przez przystępujących do egzaminów dawno minęły.

 

Te terminy przesunęliśmy po to, by ci z uczniów ukraińskich, którzy ewentualnie chcieliby zdawać polski egzamin ósmoklasisty bądź maturalny, z tłumaczeniem na język ukraiński poleceń, mogli takie oświadczenia jeszcze złożyć – powiedział Czarnek. [‘’’]

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy, w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego – deklarację należy złożyć do 11 kwietnia 2022 r., a w przypadku egzaminu maturalnego – deklarację należy złożyć do 31 marca 2022 r. Egzamin zostanie dostosowany – może być to przykładowo przetłumaczenie dla wyżej wymienionych uczniów niektórych arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński, czy też możliwość skorzystania przez wyżej wymienionego ucznia ze słowników podczas egzaminu.

 

 

Cały tekst Ukraiński uczeń napisze egzamin ósmoklasisty”  – TUTAJ

 

 

 Źródło: www.prawo.pl

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Najpierw odsyłamy do Felietonu nr 413. Jak pogodzić systemy szkolne: ukraiński (4 + 5 + 2) z polskim (8 + 4)?

 

Po tej lekturze proponujemy próbę odpowiedzi na  te dwa pytania:

 

Dla kogo z ukraińskich uczniów będzie egzamin ósmoklasisty: dla tych, którzy przed ucieczką uczyli się także ósmy rok w IV klasie tamtejszej szkoły podstawowej, czy dla tych, którzy ucząc się 9-ty rok byli w ostatniej – V klasie tamtej podstawówki?

 

Czy do polskiej matury będą dopuszczeni ukraińscy uczniowie, którzy przed ucieczką chodzili dopiero 1,5 roku do II klasy tamtejszej „starszej szkoły”?Zostaw odpowiedź