Foto: Zespół Szkół Rzemiosła[www.expressilustrowany.pl]

 

Przyszli ogrodnicy – uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła – zdają egzamin pisemny online

 

 

Express Ilustrowany” zamieścił dziś (11 stycznia 2022 r.) informację, zatytułowaną „Rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów zawodowych – zdaje młodzież w Łodzi i w całym kraju”. Oto jej fragmenty:

 

[…] W łódzkich szkołach technikach i szkołach branżowych, a także policealnych, tak jak we wszystkich takich typach szkół w całej Polsce, rozpoczęły się egzaminy zawodowe. Trwają od poniedziałku 10 stycznia przez najbliższych kilka tygodni – aż do lutego 2022, są różne dla różnych grup zdających. Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym.

 

Pierwszego dnia młodzież przystąpiła do egzaminu praktycznego z dokumentacją – pisała na wydrukowanych arkuszach mówi Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, gdzie egzamin zdają przyszli optycy, hodowcy koni, ogrodnicy, fryzjerzy, architekci krajobrazu. – Wczoraj natomiast był egzamin pisemny teoretyczny – dla części osób na wydrukowanych arkuszach, a dla części – przy komputerach online. Na tym na razie kończymy, a jeszcze 2 lutego będziemy przeprowadzać egzamin z wykonaniem.

 

W Zespole Szkół Gastronomicznych natomiast egzaminy od poniedziałku zdaje grupa przyszłych specjalistów organizacji żywienia i usług gastronomicznych -100 uczniów technikum i 16 uczniów szkoły branżowej II stopnia – specjaliści organizacji żywienia i usług gastronomicznych. I to właśnie ta ostatnia grupa dziś przystępuje do pisemnej części, zdawanej na komputerze online. – I to będzie koniec sesji zimowej w naszej szkolepodsumowuje Klaudia Balcerowska, wicedyrektor ds. zawodowych w łódzkim „Gastronomiku”. […]

 

Do egzaminów w tej sesji zostało zgłoszonych w województwie łódzkim ponad 12600 zdających, w Łodzi blisko 2800 – podaje Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Egzamin przeprowadzany jest w 200 szkołach w województwie łódzkim oraz 72 szkołach w Łodzi.

 

 

 

Źródło: www.expressilustrowany.pll

 Zostaw odpowiedź