Foto: www/pl.dreamstime.com/

 

 

Wczoraj na stronie portalu  oswiata.abc.com zamieszczono zapis wywiadu, jakiego Polskiej Agencji Prasowej udzielił Marcin Smolik –  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat egzaminie ósmoklasisty, który będzie sprawdzianem dla przyszłych absolwentów zreformowanej szkoły podstawowej. Pierwszy egzamin będzie przeprowadzony w kwietniu 2019. Oto fragmenty tego wywiadu:

 

 

PAP: Czym jest i na czym będzie polegał egzamin ósmoklasisty?

MS: Egzamin ósmoklasisty to egzamin, do którego przystąpią uczniowie 8 klasy w zreformowanej 8-letniej szkole podstawowej. Przez pierwsze trzy lata – 2019, 2020 i 2021 – uczniowie będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy. Od 2022 roku do tych trzech przedmiotów dojdzie egzamin z czwartego przedmiotu do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia.[…]

 

PAP: Jaki jest cel egzaminu ósmoklasisty?
MS: Egzamin ósmoklasisty tak naprawdę ma dwa zasadnicze cele – pierwszym jest przekazanie uczniom, nauczycielom, rodzicom, dyrektorom szkół, organom prowadzącym, ale też Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym, Centralnej Komisji oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej na dość ogólnym poziomie, ale ważnej informacji zwrotnej na temat stopnia opanowania przez uczniów 8 klasy wiadomości i umiejętności, które są określone w podstawie programowej. Drugi cel i to jest ten cel, który dla poszczególnych uczniów jest ważniejszy tzn. taki, że wyniki egzaminu ósmoklasisty są uwzględniane w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czyli do liceów i techników, i stanowią 50% kryterium rekrutacyjnego. […]

 

Cały wywiad z dyrektorem  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Informator CKE o egzaminie ósmoklasisty      –      TUTAJ

 

 

O nowym egzaminie napisała także Justyna Suchecka w „Gazecie Wyborczej”  –  Reforma edukacji. Wiemy, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasistyZostaw odpowiedź