Dziś, drugiego dnia VII Europejskiego Forum Gospodarczego, jakie od wczoraj odbywało się w łódzkim hotelu Double Tree by Hilton, podjęto głównie temat sposobów wspomagania w starcie młodych przedsiębiorców, albo ludzi w różnym wieku, którzy chcą dopiero rozpocząć swój biznes. Jednak w jednej z sal odbył się tego dnia panel na temat „Edukacja zawodowa w wymiarze europejskim”.

 

1

 

Zanim jednak jego uczestnicy zasiedli za stołem, wszyscy przybyli na to wydarzenie wysłuchali czterech wykładów, mniej lub bardziej związanych z tytułem panelu:

 

prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na temat „Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe do 2020, Polska – Województwo Łódzkie”

 

Joanny Basztury z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, zat. „ Polityka edukacyjna Komisji Europejskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego w latach 2014 -2020”,

 

prof. dr Dariusa O. Schindlera z Dualnej Szkoły Wyższej Badenii-Wirtembergii, który mówił nt. „40 lat dualnych studiów w Badenii-Wirttembergii”,

 

Uwe Peleikisa z Ministerstwa Kultury, Młodzieży i Sportu Badenii-Wirtembergii, którego wykład nosił tytuł „Obecne wyzwania dla kształcenia zawodowego w odniesieniu do systemu dualnego”.

 

Jako że organizatorzy zapowiedzieli, iż prezentacje do powyższych wystąpień zostaną opublikowane na internetowej stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – odsyłamy tam Naszych Czytelników.

 

2

 

Po przerwie rozpoczął się zapowiedziany panel, w którym uczestniczyli (w kolejności zasiadania za stołem –od lewej):

> Joanna Wierzbicka-Grajek z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK,

> Danuta Zakrzewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,

> Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,

> doc. dr hab. Tomasz Saryusz-Wolski z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ,

> prof. dr Darius O. Schindlerz Dualnej Szkoły Wyższej Badenii-Wirtembergii,

> Uwe Peleikis z Ministerstwa Kultury, Młodzieży i Sportu Badenii-Wirtembergii,

> Joanna Godrecka-Bareau z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji,

> Agnieszka Pfeifer, reprezentująca Departament Kształcenia Zawodowego MEN,

> Mariola Mirecka – z-ca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego.

 

Panel poprowadziła Bożena Ziemniewicz – prezes British Centre, wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, a także przedstawicielka Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 

Z przykrością trzeba stwierdzić, że nie było to wydarzenie, które spełniło oczekiwania większości przybyłych na ten panel osób. Wypowiedzi poszczególnych jego uczestników prezentowały powszechnie znane, ale nie zawsze podzielane przez praktyków kształcenia zawodowego, poglądy. Wystąpienia obu gości zagranicznych, z powodu niedających się w bliżej przewidywalnej przyszłości usunąć zasadniczych różnic systemowych, nie mogły wnieść nic konstruktywnego do debaty o realnych możliwościach podnoszenia jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego. Zdziwienie wielu słuchaczy budziła także nieobecność wśród panelistów przedstawicieli dominującego nurtu szkolnictwa zawodowego, jaki tworzą szkoły zawodowe, prowadzone nie przez samorząd wojewódzki, a przez miasto Łódź i samorządy powiatowe naszego regionu.

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź